Okresowe-BHP.pl Newsroom Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie
Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie

Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie

Dobra atmosfera w pracy przekłada się na motywację oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Rolą pracodawcy jest przede wszystkim dbanie o profilaktykę stresu oraz wdrażanie rozwiązań, które przełożą się na pozytywne podejście zatrudnionych.

Work-life balance w Kodeksie pracy

O konieczności skupienia się na work-life balance eksperci mówią już od dawna. Jedną z istotnych zmian w Polsce jest wdrożenie unijnych dyrektyw związanych z m.in. poprawą stabilności pracy, aspektów związanych z zatrudnieniem rodziców oraz unormowaniem zasad elastycznej formy organizacji pracy.

W Kodeksie pracy znalazł się m.in. wydłużony urlop rodzicielski. Dni wolne przepadają jeżeli nie zostaną wykorzystane przez ojców. W tym czasie rodzic nie wykonujący obowiązków na stanowisku pracy otrzyma zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. Pracownicy zyskali również urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni przeznaczony dla osób sprawujących osobistą opiekę nad członkami rodziny - dziećmi, ale również osobami starszymi czy małżonkami. Kolejne dni wolne mogą zostać wykorzystane w przypadku działania siły wyższej np. klęski żywiołowej, katastrofy, pilnych spraw rodzinnych np. wypadku dziecka czy innego członka rodziny oraz w innych sytuacjach, w których niezbędna okaże się obecność osoby zatrudnionej.

Nie tylko dni wolne

Większa liczba dni wolnych ma korzystny wpływ na zadowolenie pracowników, ale to nie jedyny argument. Z danych przedstawionych w badaniu Globoforce wynika, że aż 55 proc. pracowników zgodziłoby się na obniżenie wynagrodzenia w sytuacji, gdy wpłynęłoby to na większą równowagę między pracą a życiem prywatnym.

Chociaż oczekiwania pracowników mogą nieco się różnić, podstawy pozostają bez zmian. Z badań McKinsey Health Institute wynika, że na zdrowie psychiczne pracowników wpływa ograniczenie toksycznych zachowań, integracja w zespole, a także wykonywanie obowiązków w zrównoważonym środowisku. Duże znaczenie mają więc relacje międzyludzkie, a w mniejszym stopniu na satysfakcję wpływają popularne benefity jak pakiety sportowe, dodatkowe zajęcia czy dofinansowania. Rolą pracodawcy jest dbanie o profilaktykę zamiast radzenia sobie z trudnościami już po ich wystąpieniu.

Stres w czołówce

Stres w pracy może pojawić się na każdym stanowisku. Wśród przyczyn można wymienić czynniki wewnętrzne związane z temperamentem pracownika, umiejętnościami czy wiedzą, ale również zewnętrzne dotyczące atmosfery w pracy, dopasowania kompetencji do obowiązków czy problemów prywatnych. W ramach przepisów BHP coraz więcej mówi się również o zdrowiu psychicznym, a dobry pracodawca dba nie tylko o zapewnienie odzieży ochronnej. W wielu firmach pojawiają się programy i rozwiązania o charakterze prewencyjnym oraz interwencyjnym skoncentrowane na stresie w miejscu pracy.

Z raportu People at Work 2022: A Global Workforce View wynika, że 67 proc. pracowników odczuwa stres minimum raz w tygodniu. Natomiast aż 53 proc. zwróciło uwagę, że pogorszenie stanu psychicznego wpływa negatywnie na wykonywaną pracę.

W ograniczeniu stresu pomagają również dobre relacje w zespole oraz feedback od przełożonego. Premie i nagrody pieniężne, które jeszcze kilkanaście lat temu odgrywały duże znaczenie, obecnie nie są wystarczające. Na satysfakcję z pracy wpływa informacja zwrotna połączona z bieżącą oceną oraz niewielkimi bonusami.

Priorytetowe oczekiwania pracowników

Najważniejsze są podstawy czyli zrozumienie potrzeb konkretnych pracowników. Inne oczekiwania wobec pracodawcy będzie miał młody rodzic, a inne osoba przechodząca na emeryturę w najbliższym czasie. Na dobrostan psychicznych pracowników wpływa m.in. transparentność oraz dobry przepływ informacji w firmie. W żadnej organizacji nie ma miejsca na dyskryminację czy inne negatywne postawy.

Podstawa to również adekwatne wynagrodzenia oraz formy zatrudnienia odpowiadające osobom na danych stanowiskach. Pracodawca musi prowadzić przemyślany podział zadań i jasny podział odpowiedzialności. Ważny element to również narzędzia - sprawne sprzęty czy oprogramowanie umożliwiające realizowanie celów bez zbędnych przestojów oraz pomyłek.