Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak zastąpić nieobecnego pracownika?
Jak zastąpić nieobecnego pracownika?

Jak zastąpić nieobecnego pracownika?

Zastąpienie nieobecnego pracownika może mieć różny wymiar. Po pierwsze pracownik przejmuje obowiązki podczas krótkiego urlopu wakacyjnego, po drugie w przypadku urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego trwającego zdecydowanie dłużej, a po trzecie w trakcie zwolnienia lekarskiego. Pracodawcy regularnie muszą zastanawiać się, jak zastąpić nieobecnego pracownika. 

Organizacja zastępstwa w miejscu pracy  

Zastąpienie nieobecnego pracownika może być wyzwaniem. Wymagana przemyślanego planu działania opracowanego jeszcze przed rozpoczęciem nieobecności. W niektórych sytuacjach, np. poważnej choroby wymagającej wielomiesięcznego zwolnienia pracodawca nie ma czasu na przygotowanie. W każdej sytuacji warto zacząć od szczegółowej analizy sytuacji oraz dostępnych rozwiązań.  

  • Analiza sytuacji - zacznij od określenia sytuacji. Sprawdź, jakie obowiązki wykonywał nieobecny pracownik, jakie umiejętności posiadał i jakie zadania były związane z jego stanowiskiem. 

  • Tymczasowe wsparcie - jeżeli to możliwe, zorganizuj tymczasowe wsparcie, na przykład poprzez delegowanie obowiązków innym pracownikom lub korzystanie z usług pracowników tymczasowych, aby zapewnić ciągłość pracy. 

  • Przemyślane działania - w zależności od stopnia nieobecności pracownika, może być konieczne przemyślenie, które zadania są priorytetowe i jakie działania można opóźnić lub dostosować. 

  • Przydzielenie obowiązków - przydziel obowiązki i zadania pozostałym pracownikom, którzy mogą przejąć część odpowiedzialności nieobecnego kolegi. 

  • Szkolenie wewnętrzne - jeśli to możliwe, przeprowadź szkolenie wewnętrzne dla innych pracowników, aby zdobyli umiejętności potrzebne do wykonania zadań nieobecnego pracownika. 

  • Rekrutacja tymczasowa - w przypadku dłuższej nieobecności pracownika, rozważ zatrudnienie pracownika tymczasowego, aby zapewnić wsparcie na określony okres. 

  • Zastępczy personel - jeśli to konieczne, rozpocznij proces rekrutacji na stałe stanowisko, aby zastąpić nieobecnego pracownika. Ogłaszaj stanowisko, przeprowadź rekrutację i selekcję nowego pracownika. 

  • Outsourcing - w niektórych przypadkach można rozważyć korzystanie z outsourcingu, czyli zlecania pewnych zadań zewnętrznym firmom lub konsultantom. 

  • Rozważ restrukturyzację - może to być dobra okazja do przeanalizowania struktury zespołu lub obowiązków wewnętrznych i dostosowania ich w celu lepszego zarządzania brakami pracowników. 

  • Współpraca z innymi działami - jeśli w firmie działają inne działy lub zespoły, warto rozważyć współpracę z nimi w celu zminimalizowania wpływu nieobecności pracownika na całą organizację. 

Jak skutecznie zastąpić pracownika?  

Pamiętaj, że kluczem do skutecznego zastąpienia nieobecnego pracownika jest planowanie, elastyczność i otwarta komunikacja z pozostałymi członkami zespołu oraz wykorzystanie dostępnych zasobów w najlepszy możliwy sposób. Każdy przypadek wymaga nieco innego podejścia. Planując zastępstwo za pracownicę w ciąży jako zatrudniający zazwyczaj otrzymujesz nieco czasu na przygotowanie się i przeprowadzenie rekrutacji albo podział obowiązków wewnątrz zespołu. Najbardziej wymagającą sytuacją jest nieobecność wywołana nagłym wypadkiem. Z dnia na dzień pracodawca musi wdrożyć rozwiązanie, które pozwoli na optymalną pracę. Warto pamiętać, że pracownik nie może regularnie spędzać w pracy więcej niż zakładają przyjęte normy.