Okresowe-BHP.pl Newsroom Koniec pandemii. Wracają obowiązki pracodawców - jakie kary za brak ważnych szkoleń bhp?
Koniec pandemii. Wracają obowiązki pracodawców - jakie kary za brak ważnych szkoleń bhp?
28.08.2023

Koniec pandemii. Wracają obowiązki pracodawców - jakie kary za brak ważnych szkoleń bhp?

1 lipca br. zniesiono stan zagrożenia epidemicznego. Wiele przepisów wraca do kształtu sprzed pandemii, w tym również obowiązki pracodawcy dotyczące badań lekarskich oraz szkoleń bhp nałożone przez Kodeks pracy. O czym trzeba pamiętać, żeby uniknąć grzywny w wysokości nawet do 30 tys. zł?

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego nastąpiło na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, który został złożony do Ministra Zdrowia 20 kwietnia 2023 r. Główny Inspektor Sanitarny przygotował wniosek dotyczący odwołania wskazanego stanu ze względu na aktualną sytuację oraz spadek zakażeń SARS-CoV-2, liczby zgonów i hospitalizacji wśród obywateli w określonym czasie.

Czas na nadrobienie szkoleń bhp

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego wracają obowiązki dotyczące zapewnienia oraz realizacji szkoleń bhp przez pracodawcę wynikające z Kodeksu pracy oraz innych aktów wykonawczych. W trakcie pandemii obowiązki zostały zawieszone.

Od 1 lipca br. zaczyna się okres na nadrobienie zaległości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Jeżeli termin szkolenia okresowego przypadał na stan zagrożenia epidemicznego lub stan pandemii w okresie 30 dni od daty zniesienia stanu pracodawca ma obowiązek dopełnić formalności do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Badania lekarskie z koniecznością uzupełnienia

Wraz z tarczą antykryzysową wprowadzoną w trakcie pandemii COVID-19 wydłużono ważność orzeczeń lekarskich, które zostały wydane bazując na badaniach wstępnych, okresowych i kontrolnych w sytuacji, gdy traciły ważność po 7 marca 2020 r. Pracownicy nie musieli również przechodzić okresowych badań. Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca ma 180 dni na uzupełnienie brakujących badań.

Dodatkowo pracodawca musi pamiętać o dopilnowaniu ważności badań, które zostały przeprowadzone przez lekarza innego niż lekarz medycyny pracy, co było możliwe w związku z przepisami covidowymi. Ważność wydanego orzeczenia lekarskiego upłynie po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Kary za brak aktualnego szkolenia BHP

Zgodnie z przepisami szkolenie BHP musi odbyć każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko. Zasada obowiązuje również w przypadku pracowników młodocianych oraz praktykantów. Szkolenie wstępne powinno zostać zorganizowane przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków. Pracodawca, który nie dopełni formalności musi liczyć się z karą od 1 do nawet 30 tys. zł. Przedsiębiorca może zostać ukarany nie tylko za nieudostępnienie szkolenia wstępnego dla nowego pracownika, ale również w sytuacji niedopilnowania terminów szkoleń okresowych czy błędów w prowadzonej dokumentacji.

Kto powinien odbyć szkolenie bhp?

Każdy pracownik powinien nie tylko znać, ale również stosować zasady BHP w codziennej pracy. Szkolenie muszą przejść wszyscy - nawet osoby zatrudnione w dziale IT, administracji czy placówkach edukacyjnych. Warto pamiętać, że szkolenie bhp dotyczy również stażystów oraz pracowników wykonujących obowiązki zdalnie.