Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Stres w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Stres w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich nie tylko fizycznych, ale również psychospołecznych warunków pracy. Stres jest jednym z czynników negatywnie wpływających na efektywność, motywację oraz komfort życia pracowników. Dobry pracodawca rozumie, że długotrwały stres nie może być na stałe wpisany w codzienność organizacji.

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Kim jest społeczny inspektor pracy?

Społeczny inspektor pracy to osoba, która została powołana w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Funkcja wiąże się z uprawnieniami i obowiązkami, ale także dodatkowymi prawami. Kto może zostać społecznym inspektorem pracy i jaka jest jego rola?

Wypadek przy pracy- Określenie środków i wniosków profilaktycznych

Wypadek przy pracy- Określenie środków i wniosków profilaktycznych

Wypadki w miejscu pracy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Ważne jest podjęcie działań zapobiegawczych, aby żaden pracownik nie był narażony na jakiekolwiek ryzyko. Po wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie przyczyn i wyciągnięcie wniosków, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Wypadek przy pracy- Doręczenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy- Doręczenie protokołu powypadkowego

Do obowiązków pracodawcy, po zgłoszonym wypadku przy pracy należy niezwłoczne doręczenie poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny poszkodowanego, zatwierdzonego protokołu powypadkowego sporządzonego przez zespół powypadkowy.

Wypadek przy pracy- Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS

Wypadek przy pracy- Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się dla każdego poszkodowanego w wypadku przy pracy, w dwóch egzemplarzach, na podstawie protokołu powypadkowego lub karty wypadku w których stwierdzono, że wypadek był wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku

Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich wypadków przy pracy na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych.

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań, m.in. powołany zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy i przestawić pracodawcy do zatwierdzenia.

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Gdy doszło do wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Dokonuje tego zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę.

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego

Pracodawca, niezwłocznie po zgłoszonym wypadku przy pracy powinien powołać organ do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Koszty powołania zespołu powypadkowego ponosi pracodawca osoby poszkodowanej w wypadku.