Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Wypadek przy pracy- Określenie środków i wniosków profilaktycznych
26.04.2023

Wypadek przy pracy- Określenie środków i wniosków profilaktycznych

Wypadki w miejscu pracy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Ważne jest podjęcie działań zapobiegawczych, aby żaden pracownik nie był narażony na jakiekolwiek ryzyko. Po wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie przyczyn i wyciągnięcie wniosków, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Wypadek przy pracy- Doręczenie protokołu powypadkowego
24.04.2023

Wypadek przy pracy- Doręczenie protokołu powypadkowego

Do obowiązków pracodawcy, po zgłoszonym wypadku przy pracy należy niezwłoczne doręczenie poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny poszkodowanego, zatwierdzonego protokołu powypadkowego sporządzonego przez zespół powypadkowy.

Wypadek przy pracy- Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
21.04.2023

Wypadek przy pracy- Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS

Statystyczną kartę wypadku przy pracy sporządza się dla każdego poszkodowanego w wypadku przy pracy, w dwóch egzemplarzach, na podstawie protokołu powypadkowego lub karty wypadku w których stwierdzono, że wypadek był wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku
19.04.2023

Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich wypadków przy pracy na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych.

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
17.04.2023

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań, m.in. powołany zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy i przestawić pracodawcy do zatwierdzenia.

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
14.04.2023

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Gdy doszło do wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Dokonuje tego zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę.

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego
12.04.2023

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego

Pracodawca, niezwłocznie po zgłoszonym wypadku przy pracy powinien powołać organ do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Koszty powołania zespołu powypadkowego ponosi pracodawca osoby poszkodowanej w wypadku.

Wypadek przy pracy- Zawiadomienie o wypadku
10.04.2023

Wypadek przy pracy- Zawiadomienie o wypadku

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy. Wiąże się on z koniecznością dopełnienia wielu formalności, których pominięcie może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zawiadomienie o wypadku inspektora pracy i inne organy.

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Zarówno szkolenia jak i wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapobieganie urazom i wypadkom przy pracy. Nie wszystkim wypadkom da się jednak zapobiec. Jakie są obowiązki pracodawcy? Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?