Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku

Wypadek przy pracy- Zarejestrowanie wypadku

Każdy pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszystkich wypadków przy pracy na podstawie sporządzonych protokołów powypadkowych.

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy- Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Wypadek przy pracy wiąże się z koniecznością podjęcia szeregu działań, m.in. powołany zespół powypadkowy musi sporządzić protokół powypadkowy i przestawić pracodawcy do zatwierdzenia.

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Wypadek przy pracy- Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Gdy doszło do wypadku przy pracy konieczne jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Dokonuje tego zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę.

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego

Wypadek przy pracy- Powołanie zespołu powypadkowego

Pracodawca, niezwłocznie po zgłoszonym wypadku przy pracy powinien powołać organ do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Koszty powołania zespołu powypadkowego ponosi pracodawca osoby poszkodowanej w wypadku.

Wypadek przy pracy- Zawiadomienie o wypadku

Wypadek przy pracy- Zawiadomienie o wypadku

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym zakładzie pracy. Wiąże się on z koniecznością dopełnienia wielu formalności, których pominięcie może skutkować nawet odpowiedzialnością karną. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zawiadomienie o wypadku inspektora pracy i inne organy.

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Zarówno szkolenia jak i wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapobieganie urazom i wypadkom przy pracy. Nie wszystkim wypadkom da się jednak zapobiec. Jakie są obowiązki pracodawcy? Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?

Wypadek przy pracy- Udzielenie pierwszej pomocy

Wypadek przy pracy- Udzielenie pierwszej pomocy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, pośród wielu obowiązków pracodawcy pierwszym i najważniejszym jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz podjęcie czynności eliminujących lub minimalizujących zagrożenie.

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?

Dlaczego ocena ryzyka zawodowego jest ważna?

Ocena ryzyka zawodowego ma duże znaczenie w zachowaniu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Znajomość zagrożeń związanych z wykonywaną pracą pozwala wprowadzić skuteczne narzędzia profilaktyki i ograniczyć wypadki.

Co należy zrobić w razie wypadku przy pracy? 8 najważniejszych zasad

Co należy zrobić w razie wypadku przy pracy? 8 najważniejszych zasad

Wypadki przy pracy zdarzają się niespodziewanie. Warto poznać procedurę postępowania jeszcze zanim dojdzie do zdarzenia. Do obowiązków pracodawcy należy m.in. zadbanie o poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca oraz powołanie zespołu, który wyjaśni okoliczności.