Okresowe-BHP.pl Newsroom Stres w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca?
Stres w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca?
03.05.2023

Stres w pracy. Jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia odpowiednich nie tylko fizycznych, ale również psychospołecznych warunków pracy. Stres jest jednym z czynników negatywnie wpływających na efektywność, motywację oraz komfort życia pracowników. Dobry pracodawca rozumie, że długotrwały stres nie może być na stałe wpisany w codzienność organizacji.

Obowiązki pracodawcy a warunki psychofizyczne

Rolą pracodawcy jest zapoznanie pracownika z zakresem obowiązków i metodami wykonywania na konkretnych stanowiskach. Organizacja zadań musi przebiegać w sposób pozwalający na pełne wykorzystanie czasu pracy uwzględniając uzdolnienia i kwalifikacje. Pracodawca powinien zadbać o zmniejszenie uciążliwości pracy głównie w trakcie zadań monotonnych. Do oceny pracowników oraz wyników ich pracy należy stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria.

W organizacji nie ma miejsca na dyskryminację czy mobbing. Pracodawca musi wdrożyć skuteczne środki prewencyjne.

W ramach zapewnienia odpowiednich warunków pracodawca powinien zadbać o ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymienione obowiązki to podstawy pozwalające pracownikom czuć się komfortowo w miejscu pracy. 

Standardy zarządzania

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawia 24 standardy zarządzania, które pozwalają utrzymać wpływ stresu na pracowników na akceptowalnym poziomie. Jakie są najważniejsze punkty, który warto wdrożyć w każdej organizacji?

  • Stres należy traktować poważnie. Ważny krok to szerzenie wiedzy na temat stresu oraz sposobów radzenie sobie w trudnych sytuacjach. 
  • Obowiązki pracowników powinny być  dokładnie określone i właściwie dopasowane do zajmowanego stanowiska. 
  • Dopuszczenie pracowników do wyrażania własnych pomysłów, opinii i uwag dotyczących organizacji pracy i propozycji usprawnienia działalności ma korzystny wpływ na komfort oraz satysfakcję z pracy. Dobry krok pozwalający ograniczyć ryzyko negatywnego oddziaływania stresu na pracowników. 
  • Praca powinna być przydzielana w ilości i jakości dostosowanej do wiedzy, doświadczenia oraz możliwości fizycznych, intelektualnych i emocjonalnych poszczególnych pracowników. 
  • Jasne kryteria oceny pracy oraz nagradzania i awansowania pracowników sprawiają, że osoby czują się pewniej w danym miejscu i wiedzą, do czego dążą. 
  • Warto zachęcać pracowników do współpracy zamiast rywalizacji. Dobre relacje z zespołem mają korzystny wpływ ograniczenie stresu. 
  • Pracowników warto informować i zmianach jak najwcześniej. Należy również podawać przyczyny i terminy wprowadzania. Pozwoli to uniknąć niedomówień i ograniczy rozwijanie się plotek.