Okresowe-BHP.pl Newsroom Czy pracodawca może odwołać urlop?
Czy pracodawca może odwołać urlop?

Czy pracodawca może odwołać urlop?

W sezonie wakacyjnym wielu pracowników zastanawia się, czy pracodawca może odwołać urlop. Warto pamiętać, że Kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracownik może nie otrzymać pozytywnego rozpatrzenia wniosku o urlop. Pod uwagę bierze się przede wszystkim specyficzną sytuację w firmie. Urlop musi jednak zostać udzielony w innym terminie w liczbie dni zgodnej z przepisami.

Kiedy pracodawca może odwołać urlop?

Zgodnie z przepisami pracownicy mają do dyspozycji liczbę dni uzależnioną od stażu pracy i poziomu wykształcenia - 20 w przypadku stażu krótszego niż 10 lat oraz 26 dni przy stażu dłuższym niż 10 lat. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Kodeks pracy określa, że urlopy przyznawane są na podstawie planu urlopów wskazanego przez pracownika i zaakceptowanego przez pracodawcę.

W przepisach pojawiają się także regulacje wskazujące, że zatrudniający może odmówić udzielenia urlopu w konkretnym terminie, ale ma obowiązek podać przyczynę spełniającą wymagania prawne. Warto pamiętać, że w Kodeksie pracy nie pojawiają się jasno określone sytuacje. Regulacje obejmują zagadnienia związane ze szczególnymi potrzebami oraz zakłóceniami normalnego przebiegu pracy wynikającymi z nieobecności pracownika. W praktyce najczęściej pracodawca odmawia urlopu uwzględniając specyficzną sytuację w firmie, np. wzrost produkcji w sezonie. Równocześnie pracodawca powinien wskazać termin, kiedy urlop może zostać udzielony.

Przepisy określają, że pracodawca może odmówić również w przypadku urlopu na żądanie powołując się na zagrożenie dotyczące dobra organizacji, a także innej ważnej sytuacji, np. nieobecności innego pracownika.

Pracodawca ma obowiązek jednak przedstawić potwierdzone uzasadnienie odmówienia urlopu zarówno wypoczynkowego, jak i na żądanie. W przypadku drugiego rodzaju urlopu - pracownik ma do wykorzystania cztery dni w ciągu roku. Zgodnie z Kodeksem pracy są to dni niezaplanowane wcześniej w terminarzu urlopowym, a osoba ma obowiązek powiadomić przełożonego maksymalnie w dniu pracy przed jej rozpoczęciem.

Jeżeli pracownik nie zgodzi się z otrzymaną decyzją może dochodzić praw na drodze sądowej.

Do kiedy trzeba wykorzystać urlop?

Pracownik powinien wykorzystać urlop do końca danego roku kalendarzowego. Wraz z nowym rokiem dni zwiększą nową pulę urlopu wypoczynkowego. Warto jednak pamiętać, że zaległe dni powinny zostać wykorzystane maksymalnie do 30 września br. W przypadku niedopełnienia formalności pracodawca musi liczyć się z grzywną w wysokości nawet 30 tys. zł.

Jeżeli dojdzie do wygaśnięcia albo rozwiązania umowy pracodawca może zaproponować ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Czy pracodawca może zmusić do wykorzystania urlopu?

Kodeks pracy wskazuje na dwie sytuacje, kiedy pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu. Pierwsza sytuacja dotyczy momentu, kiedy zbliża się data wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym określona przez prawo. Zgoda pracownika nie jest wymagana także w sytuacji, gdy dotyczy dni wolnych za poprzednie lata w pierwszym kwartale następnego roku, a trwa okres wypowiedzenia.