Szkolenia BHP

Okresowe-BHP.pl Szkolenia BHP

Szkolenia BHP on-line w całej Polsce

Kompleksowe szkolenia BHP na terenie całego kraju

Dlaczego Szkolenia BHP są Kluczowe dla Twojej Firmy?

Bezpieczeństwo Pracowników - Słowo Klucz w Świecie Biznesu

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to niezmiernie ważny element zarządzania firmą. Przepisy prawa wytyczają jasne kierunki, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw docenia wartość odpowiedzialności społecznej, zdając sobie sprawę, że ich decyzje mają bezpośredni wpływ na pracowników, warunki pracy i otoczenie.

Przedsiębiorstwo, które troszczy się o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy, staje się bardziej konkurencyjne na rynku. Atrakcyjne miejsce pracy przyciąga najzdolniejszych pracowników i buduje lojalność klientów.

Wdrożenie Szkoleń BHP - Klucz do Sukcesu

Aby osiągnąć powyższe cele, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur i regularne szkolenia BHP. Warunki pracy są istotne dla zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na zatrudnionych umożliwia wprowadzenie działań profilaktycznych i prowadzenie efektywnej polityki BHP.

W 2021 roku, Główny Urząd Statystyczny zgłosił ponad 68 tysięcy wypadków przy pracy, z czego prawie 600 dotyczyło wypadków ciężkich lub śmiertelnych. Czy twoja firma może sobie pozwolić na tego rodzaju koszty?

Jak Unikać Wypadków w Pracy dzięki Szkoleniom BHP?

Większość wypadków w pracy wynika z braku odpowiednich szkoleń BHP lub ich niskiej jakości. Dobre szkolenie BHP obejmuje szeroki zakres zagadnień dostosowanych do konkretnej branży i stanowiska. Szkolenia BHP online to idealne rozwiązanie dla różnych specjalistów.

Wybierz Szkolenia BHP Online dla Twojej Firmy

Szkolenia BHP online to wygodne i elastyczne rozwiązanie, które pozwala na dopasowanie szkolenia do konkretnego pracownika. Szkolenia BHP są wymagane na każdym stanowisku, a wypadki zdarzają się również w biurach, szpitalach czy szkołach. W większości przypadków wypadki są możliwe do uniknięcia. Zapewnij swoim pracownikom bezpieczeństwo i wybierz ofertę szkolenia BHP online już od 39.99 zł brutto.

Newsroom

Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Pracodawca zatrudniający osobę na umowę o pracę musi przestrzegać określonych przepisów Kodeksu pracy. Jedną z uregulowanych kwestii jest wynagrodzenie. Ustalając wysokość należy wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz doświadczenie. Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Pomieszczenie pracy stałej i czasowej - podobieństwa i różnice 

Pomieszczenie pracy stałej i czasowej - podobieństwa i różnice 

Pomieszczenie pracy stałej i czasowej to miejsca, gdzie pracownicy wykonują codzienne obowiązki. Rolą pracodawcy jest stworzenie przestrzeni w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do specyfiki zadań i panujących warunków.

Czynniki biologiczne w środowisku pracy 

Czynniki biologiczne w środowisku pracy 

Czynniki biologiczne w środowisku pracy pojawiają się w wielu branżach - służbie zdrowia, rolnictwie, przemyśle czy górnictwie. Pracodawca powinien zadbać o odpowiednią profilaktykę i zastąpienie szkodliwego składnika innym rozwiązaniem. Nie zawsze jednak jest to możliwe, a w miejscach pracy pojawiają się czynniki biologiczne mające negatywny wpływ na zdrowie człowieka. 

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z bhp  

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika związane z bhp  

Stwierdzenie wykroczenia przeciwko prawom pracownika związanego z bhp wiąże się z grzywną w wysokości nawet 30 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że nieprzestrzeganie przepisów to przede wszystkim ryzyko dla zdrowia i życia pracowników.