Szkolenia BHP

Okresowe-BHP.pl Szkolenia BHP

Szkolenia BHP on-line w całej Polsce

Kompleksowe szkolenia BHP na terenie całego kraju

Dlaczego Szkolenia BHP są Kluczowe dla Twojej Firmy?

Bezpieczeństwo Pracowników - Słowo Klucz w Świecie Biznesu

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to niezmiernie ważny element zarządzania firmą. Przepisy prawa wytyczają jasne kierunki, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników. Coraz więcej przedsiębiorstw docenia wartość odpowiedzialności społecznej, zdając sobie sprawę, że ich decyzje mają bezpośredni wpływ na pracowników, warunki pracy i otoczenie.

Przedsiębiorstwo, które troszczy się o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy, staje się bardziej konkurencyjne na rynku. Atrakcyjne miejsce pracy przyciąga najzdolniejszych pracowników i buduje lojalność klientów.

Wdrożenie Szkoleń BHP - Klucz do Sukcesu

Aby osiągnąć powyższe cele, konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur i regularne szkolenia BHP. Warunki pracy są istotne dla zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych dla zdrowia i ich wpływ na zatrudnionych umożliwia wprowadzenie działań profilaktycznych i prowadzenie efektywnej polityki BHP.

W 2021 roku, Główny Urząd Statystyczny zgłosił ponad 68 tysięcy wypadków przy pracy, z czego prawie 600 dotyczyło wypadków ciężkich lub śmiertelnych. Czy twoja firma może sobie pozwolić na tego rodzaju koszty?

Jak Unikać Wypadków w Pracy dzięki Szkoleniom BHP?

Większość wypadków w pracy wynika z braku odpowiednich szkoleń BHP lub ich niskiej jakości. Dobre szkolenie BHP obejmuje szeroki zakres zagadnień dostosowanych do konkretnej branży i stanowiska. Szkolenia BHP online to idealne rozwiązanie dla różnych specjalistów.

Wybierz Szkolenia BHP Online dla Twojej Firmy

Szkolenia BHP online to wygodne i elastyczne rozwiązanie, które pozwala na dopasowanie szkolenia do konkretnego pracownika. Szkolenia BHP są wymagane na każdym stanowisku, a wypadki zdarzają się również w biurach, szpitalach czy szkołach. W większości przypadków wypadki są możliwe do uniknięcia. Zapewnij swoim pracownikom bezpieczeństwo i wybierz ofertę szkolenia BHP online już od 39.99 zł brutto.

Newsroom

Metody oceny ryzyka zawodowego. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?

Metody oceny ryzyka zawodowego. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?

Metody oceny ryzyka zawodowego pozwalają na kompleksową realizację procesu, a co za tym idzie ograniczenie niepożądanych zdarzeń groźnych dla zdrowia i życia pracowników. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego? O czym pamiętać w trakcie pracy nad dokumentacją?

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Ocena ryzyka zawodowego ma kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ogranicza, a nawet eliminuje niebezpieczeństwa przez szczegółowe rozpoznanie zagrożeń, osób narażonych oraz określenie ryzyka, a także właściwą organizację pracy i stosowanie środków profilaktycznych.

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?

Co wchodzi w skład oceny ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego zwiększa poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji. Pracodawca wykorzystując środki profilaktyczne w postaci m.in. przemyślanych programów ogranicza liczbę wypadków i chorób. Prawidłowo zrealizowana ocena zmniejsza negatywne skutki zagrożeń. 

Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
28.12.2023

Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy należy ustalić począwszy od dnia nawiązania stosunku pracy do końca okresu rozliczeniowego. Obowiązek udzielenia takiemu pracownikowi dnia wolnego będzie uzależniony od tego, czy święto przypadające w sobotę wystąpiło w skróconym okresie rozliczeniowym, którym objęty jest pracownik. Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu 27 grudnia 2021 roku nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia, ponieważ stosunek pracy został nawiązany już po tej dacie. Gdyby jednak stosunek pracy nawiązany został np. 22 grudnia 2021 roku pracownik miałby prawo do dodatkowego dnia wolnego. Źródło - https://www.pip.gov.pl/