Okresowe-BHP.pl Newsroom Kto odpowiada za BHP przy pracy zdalnej?
Kto odpowiada za BHP przy pracy zdalnej?
03.07.2023

Kto odpowiada za BHP przy pracy zdalnej?

Pandemia sprawiła, że praca zdalna na stałe wpisała się w rzeczywistość pracowników. Część zatrudnionych wykonuje obowiązki w pełni zdalnie, inni w trybie hybrydowym. Wraz z rosnącą popularnością pracy zdalnej pojawiła się konieczność regulacji najważniejszych kwestii. Kto odpowiada za BHP przy pracy zdalnej? Co powinien wiedzieć pracodawca o bezpieczeństwie i higieny pracy podczas tzw. home office?

Praca zdalna w Kodeksie pracy

W kwietniu br. weszły w życie przepisy definiujące pracę zdalną jako wykonywanie obowiązków całkowicie albo częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą. Osoba zatrudniona powinna wskazać, gdzie będzie wykonywać zawodowe obowiązki.

Nowe regulacje w ustawie precyzują również zasady zlecania pracy zdalnej w określonych przypadkach czy konieczność określenia zasad udzielania tzw. home office w konkretnej organizacji.

W Kodeksie pracy pojawiło się również pojęcie pracy zdalnej okazjonalnej. Pracownicy zyskali 24 dni pracy zdalnej do wykorzystania w ciągu roku.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia materiałów takich jak urządzenia, programy czy komunikatory. W przypadku porozumienia stron pracownik może wykorzystywać własne narzędzia pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa dla danych organizacji.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej w określonych przypadkach, np. ciąży pracownicy czy pracownika wychowującego dziecko, które nie ukończyło 4. roku życia.

Obecnie strony mają prawo ustalić pracę zdalną podczas zawierania umowy albo już w trakcie zatrudnienia.

Kto odpowiada za BHP przy pracy zdalnej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca zdalna zawsze musi odbywać się w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Home office nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapewnienia szkoleń BHP. Jak zorganizować dostęp w rozproszonych strukturach? Najlepszym rozwiązaniem są szkolenia wstępne i okresowe realizowane online. Pracownik ma możliwość realizacji materiału bez wychodzenia z domu w dowolnym momencie. Proces kończy się testem potwierdzającym zdobytą wiedzę.

Do obowiązków pracodawcy należy również konieczność sporządzenia oceny ryzyka zawodowego, a także przygotowanie informacji zawierającej zasady BHP. Dotyczy to nie tylko pracowników wykonujących obowiązki w 100 proc. zdalnie, ale również osób pracujących poza biurem w ramach pracy zdalnej okazjonalnej. W trakcie przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego należy uwzględnić wpływ pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne.

Jak podaje PIP pracodawca zostaje zwolniony z niektórych obowiązków w zakresie BHP, w tym m.in.:

· art. 208 § 1 współpraca pracodawców w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców;

· art. 232 dotyczących zapewniania pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych;

· art. 213 i art. 214 dotyczących obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy.