Okresowe-BHP.pl Newsroom Jednoosobowa działalność gospodarcza a szkolenie BHP - czy jest wymagane?
Jednoosobowa działalność gospodarcza a szkolenie BHP - czy jest wymagane?
07.08.2023

Jednoosobowa działalność gospodarcza a szkolenie BHP - czy jest wymagane?

Osoby planujące rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej muszą spełnić określone wymagania i dopełnić wskazanych formalności. Forma pozwala sprawdzić się w roli przedsiębiorcy oraz przetestować wybrany pomysł na biznes. Co roku otwiera się nawet kilkaset tysięcy JDG. Czy przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebne jest szkolenie bhp?

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być prowadzona w różnych branżach i sektorach, np. usługi, handel, produkcja, konsulting, czy wolne zawody np. adwokat, lekarz. Wybór formy prowadzenia działalności zależy od wielu czynników, takich jak zakres działalności, ryzyko, preferencje prawne i finansowe przedsiębiorcy.

Szkolenie bhp w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy wskazują, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie musi odbyć szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak konieczności szkolenia obejmuje również bliskie osoby wspierające w prowadzeniu firmy, np. małżonków, dzieci czy rodziców. Dopóki pracodawca nie zatrudnia żadnej osoby w ramach umowy o pracę nie ma obowiązku wykonania szkolenia bhp.

Umowa o pracę to podstawowa forma zatrudnienia zapewniająca ochronę interesów pracownika, ale również pracodawcy. Zatrudniony otrzymuje gwarancję płatnego urlopu czy okres wypowiedzenia. Z kolei pracodawca ma większą kontrolę nad przebiegiem realizowanych zadań niż w przypadku pozostałych umów. Zasady zawierania regulują przepisy Kodeksu pracy.

Warto pamiętać, że stosunek pracy nie powstaje w przypadku umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) oraz kontraktów B2B.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a badania lekarskie

Badania lekarskie również nie są konieczne w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach Państwowa Inspekcja Pracy może wymagać przeprowadzania badań - szczególnie w branżach, w których właściciel firmy ma regularny kontakt z żywnością podawaną klientom, ale również świadczy usługi np. fryzjerzy, kosmetyczki itp.

W przypadku zatrudnienia dodatkowej osoby właściciel firmy musi liczyć się z możliwością dopuszczenia do wykonywania obowiązków pod warunkiem, że lekarz wyda orzeczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy. Pracownika należy poddać badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.

Badania nie obowiązują w przypadku m.in. osób zatrudnianych ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Koszty wszystkich badań ponosi w pełni pracodawca.

Czy pracodawca musi odbyć szkolenie bhp?

Zgodnie z przepisami pracodawca musi odbyć szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w obszarze niezbędnym do wykonywania wskazanych przez prawo obowiązków. Szkolenie okresowe może zostać zrealizowane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.