Okresowe-BHP.pl Newsroom Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg, kompetencje, wymagania
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg, kompetencje, wymagania
19.06.2023

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg, kompetencje, wymagania

Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a przede wszystkim obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że inspektor pracy nie musi uprzedzać pracodawcy o planowanej wizycie, a kontrola może odbyć się w dowolnym dniu o każdej porze.

Kto podlega kontroli PIP?

Zgodnie z przepisami kontroli PIP podlegają:

· pracodawcy,

· podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej,

· podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego,

· przedsiębiorcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni,

· pracodawcy delegujący pracowników na terytorium RP w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług,

· przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi.

Ustawa o PIP wskazuje również, że inspektor może przeprowadzić kontrolę o dowolnej porze zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy bez uprzedzenia.

Jak przebiega kontrola PIP?

Kontrola zaczyna się od okazania dokumentów potwierdzających tożsamość oraz uprawnienia inspektora pracy. Pracodawca musi umożliwić inspektorowi dostęp do wszystkich pomieszczeń, a także dokumentów oraz informacji udzielanych przez inne osoby zatrudnione. Jeżeli jest to możliwe, należy zapewnić oddzielne pomieszczenie do pracy inspektora. W razie konieczności należy zadbać o odpowiednią odzież ochronną albo środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Inspektor może skorzystać z prawa do rozmowy nie tylko z obecnymi, ale również byłymi pracownikami, a także osobami współpracującymi z organizacją na podstawie innej niż stosunek pracy. Na zakończenie przygotowywany jest protokół, którego kontrolowany pracodawca nie musi natychmiast podpisywać. Jednostka ma prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu w ciągu 7 dni. Natomiast inspektor pracy ma prawo podjąć działania w momencie stwierdzenia naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.