Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak ocenić obciążenie psychiczne na stanowisku pracy?
Jak ocenić obciążenie psychiczne na stanowisku pracy?
16.06.2023

Jak ocenić obciążenie psychiczne na stanowisku pracy?

Pracownik może być narażony na czynniki uciążliwe, czyli mające wpływ na spadek sprawności fizycznej oraz psychicznej. W ramach obciążenia psychicznego na stanowisku pracy wyróżnia się obciążenie umysłu, niedociążenie i przeciążenie percepcyjne, a także obciążenie emocjonalne występujące przede wszystkim w przypadku pracy umysłowej. Jak prawidłowo ocenić stopień obciążenia?

Czym jest obciążenie psychiczne?

Obciążenie psychiczne związane jest najczęściej z pracą umysłową, ale nie tylko. Stopień zależy od charakteru wykonywanych czynności. Szczególne znaczenie ma złożoność, zmienność, powtarzalność, ważność i dokładność odnoszące się do codziennych obowiązków.

Za najpopularniejszy czynnik psychiczny uznaje się stres. O stresie w pracy można mówić, kiedy osoby zatrudnione odczuwają dyskomfort psychiczny związany z warunkami oraz wymaganiami przekraczającymi ich możliwości w danym momencie. Na poziom odczuwanego stresu wpływają wrodzone czynniki wewnętrzne, np. temperament, ale również znajomość technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wzrost poziomu może powodować m.in. brak wsparcia przełożonych czy współpracowników. Stres wpływa nie tylko na efektywność wykonywanych zadań, ale może również prowadzić do długoterminowych problemów ze zdrowiem.

Jak ocenić obciążenie psychiczne?

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że na obciążenie psychiczne wpływa wysiłek psychiczny dotyczący wykonywanych obowiązków oraz monotonia.

Jak ocenić wysiłek psychiczny? Pod uwagę należy wziąć informacje, podejmowanie decyzji oraz wykonywanie czynności. Trzy etapy należy rozpatrywać w odniesieniu do m.in. częstotliwości, zmienności, powtarzalności czy ważności.

W trakcie oceny obciążenia psychicznego należy uwzględnić również monotonię związaną z niezmiennością procesu, otaczających warunków, a także łatwością pracy oraz koniecznością stałego wytężania uwagi bez możliwości myślenia o sprawach niezwiązanych z pracą.

Wyróżnia się następujące rodzaje monotonii:

· duża - obejmująca wszystkie wskazane elementy,

· średnia - obejmująca trzy wskazane elementy,

· mała - obejmująca mniej niż trzy wskazane elementy.

Ocena obciążenia psychicznego wykonana na podstawie pozyskanych danych i analiz pozwala nie tylko uniknąć wypadków, ale również zwiększyć komfort pracy.