Okresowe-BHP.pl Newsroom Kiedy i jak należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?
Kiedy i jak należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Kiedy i jak należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Uzupełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy należy do obowiązków pracodawcy. Od 1 stycznia 2023 r. dostępny jest nowy formularz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Zmiany dotyczą głównie dodania nowej pozycji. Pracodawca wskazuje, czy wypadek wydarzył się w związku z wykonywaniem pracy zorganizowanej w formie zdalnej lub telepracy. Zwiększyła się również liczba urazów należących do skutków wypadku.

Statystyczna karta wypadku przy pracy - czym jest i kiedy wypełnić?

Statystyczna karta wypadku przy pracy to dokument, który należy uzupełnić na potrzeby urzędu statystycznego. Dotyczy wypadku, któremu uległ poszkodowany.

Kiedy wypełnić formularz?

W zatwierdzonym protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy stwierdzono, że wypadek należy do wypadków przy pracy albo jest wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Protokół został sporządzony według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.)

Jak wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Z-KW statystyczna karta wypadku składa się z dwóch części.

Część pierwsza koncentruje się na podstawowych informacjach - danych poszkodowanego, skutkach wypadku (znanych w momencie wypełniania karty - m.in. rodzaj i umiejscowienie urazu, skutki, liczba dni niezdolnych do pracy) oraz wypadku i jego przebiegu (m.in. data, położenie geograficzne miejsca wypadku, rodzaj miejsca wypadku czy przyczyny (należy podać wszystkie przyczyny zaczynając od najważniejszej). Część pierwszą należy uzupełnić w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu.

Część druga to uzupełnienie obejmujące pozostałe skutki wypadku, np. śmierć osoby poszkodowanej. Powinna zostać dostarczona do urzędu maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia protokołu albo sporządzenia karty wypadku.

Gdzie wysyła się statystyczną kartę wypadku?

Karta powinna trafić do urzędu statystycznego właściwego dla danego województwa. Zgodnie z ostatnimi zmianami rozporządzenia możliwe jest przesłanie karty w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.