Okresowe-BHP.pl Newsroom Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?
28.12.2023

Czy pracownikowi zatrudnionemu w trakcie okresu rozliczeniowego należy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy należy ustalić począwszy od dnia nawiązania stosunku pracy do końca okresu rozliczeniowego. Obowiązek udzielenia takiemu pracownikowi dnia wolnego będzie uzależniony od tego, czy święto przypadające w sobotę wystąpiło w skróconym okresie rozliczeniowym, którym objęty jest pracownik. Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu 27 grudnia 2021 roku nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia, ponieważ stosunek pracy został nawiązany już po tej dacie. Gdyby jednak stosunek pracy nawiązany został np. 22 grudnia 2021 roku pracownik miałby prawo do dodatkowego dnia wolnego. Źródło - https://www.pip.gov.pl/

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to niezmiernie ważny element zarządzania firmą. Przepisy prawa wytyczają jasne kierunki, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracownikom.  

Wdrożenie odpowiednich procedur i regularnych szkoleń BHP jest istotne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Właściciele firm, zyskują pracowników na lata, a zarobione pieniądze mogą pracować, a nie spłacać kary nakładane przez urzędy. Pracownicy, natomiast potrafią docenić dobre warunki pracy i bezpieczeństwo.  

Odpowiednie szkolenia BHP i bezpieczne warunki pracy, przynoszą zysk wszystkim.   

Szukasz szkoleń BHP dla siebie i swoich pracowników?  

Odwiedź https://szkolenia.okresowe-bhp.pl i wybierz szkolenie BHP dopasowane do Twojej branży.  

Napisz do nas: kontakt@okresowe-bhp.pl  

lub zadzwoń: +48 570 380 181