Okresowe-BHP.pl Newsroom Metody oceny ryzyka zawodowego. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?
Metody oceny ryzyka zawodowego. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?

Metody oceny ryzyka zawodowego. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego?

Metody oceny ryzyka zawodowego pozwalają na kompleksową realizację procesu, a co za tym idzie ograniczenie niepożądanych zdarzeń groźnych dla zdrowia i życia pracowników. Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego? O czym pamiętać w trakcie pracy nad dokumentacją?

Metody oceny ryzyka zawodowego - od czego zacząć?  

Wybór metod oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do identyfikacji zagrożeń oraz szacowania ryzyka zależy od specyfiki konkretnych stanowisk, branży i organizacji. Warto pamiętać, że proces powinien być równocześnie prosty i skuteczny. W wielu przypadkach, m.in. pracach biurowych, nie ma potrzeby stosowania rozbudowanych metod i narzędzi. Jeżeli zagrożenia są dobrze rozpoznane, warto zrezygnować ze specjalistycznych technik pomiarowych. Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku m.in. zakładów produkcyjnych. Ocena ryzyka zawodowego powinna bazować na wynikach pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. 

W przepisach nie wskazano jednoznacznie jakie metody oceny ryzyka zawodowego należy stosować. Warto zacząć od metod niewymagających specjalistycznej wiedzy, a następnie sięgnąć po informacje zawarte m.in. w normach technicznych czy zaawansowanych publikacjach. Część stanowisk pracy wymaga zastosowania większej liczby metod oceny ryzyka.  

Metody oceny ryzyka zawodowego - przykłady 

Różne metody sprawdzą się na kolejnych etapach procesu oceny ryzyka zawodowego. 

Metody oceny ryzyka zawodowego - etap zbierania danych, np.:  

 • analiza dokumentów,  

 • własne osądy,  

 • obserwacja i pomiar czasu pracy,  

 • analiza ruchów,  

 • fotografia dnia roboczego, 

 • metoda studium przypadku,  

 • metoda sondażu.  

Metody oceny ryzyka zawodowego - etap identyfikacji zagrożeń, np.:  

 • listy kontrolne z wykazem czynników szkodliwych i niebezpiecznych,  

 • metoda analizy co-jeśli (co-gdy),  

 • metody PHA, JSA, HRA, FMEA, ETA, FTA. 

Metody oceny ryzyka zawodowego - etap szacowania ryzyka, np.: 

 • metody wg PN-N-18002,  

 • metoda analizy rodzaju błędów i skutków FMEA,  

 • metoda analizy drzewa zdarzeń ETA,  

 • metoda analizy drzewa błędów FTA,  

 • metoda analizy niezawodności człowieka HRA. 

Istnieje wiele metod wykorzystywanych w ocenie ryzyka zawodowego według różnych kryteriów. Szukając odpowiednich narzędzi warto skoncentrować się na specyfice danego stanowiska i zagrożeniach bez zbędnego komplikowania oraz przedłużania procesu.  

Jak wybrać metodę oceny ryzyka zawodowego? 

Obserwacja, pomiar czasu pracy czy opinie pracowników to podstawowe metody, które znajdują zastosowanie w każdej organizacji. Zrozumienie specyfiki danego stanowiska pozwala na skuteczną identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka, a następnie opracowanie programu ochronnego. Systematyczne zarządzanie ryzykiem umożliwia dentyfikację nowych zagrożeń. Jeżeli podstawowe metody są niewystarczające należy sięgnąć po wiedzę ekspercką. Osoby zaangażowanie w proces oceny powinny wykazać się proaktywnością oraz umiejętnością ustalenia priorytetów.  

Metody mogą różnić się w zależności od rodzajów zagrożeń, np. dla czynników szkodliwych konieczne będzie uwzględnienie wyników pomiarów stężeń lub natężeń.  

Ważne jest dostosowanie metody oceny ryzyka do konkretnych warunków pracy oraz specyfiki danego sektora czy branży. Często stosuje się kombinację różnych metod w celu uzyskania bardziej kompleksowej oceny ryzyka zawodowego.