Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? 
Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? 

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? 

Odpowiednie przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pozwoli na szybką i skuteczną realizację procesu. Warto pamiętać, że kontrola PIP bazuje przede wszystkim na weryfikacji konkretnych dokumentów w wersji papierowej oraz elektronicznej. Zarówno inspektorom, jak i pracodawcom zależy na sprawnym przeprowadzeniu określonych czynności. 

Kto podlega kontroli PIP? 

Zgodnie z przepisami PIP kontroluje:  

  • pracodawców, tzn. podmioty zatrudniające pracowników,  

  • przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, ale na ich rzecz wykonywane są prace przez osoby fizyczne.  

Najczęściej kontrola odbywa się w siedzibie podmiotu, jednostkach podległych czy miejscu przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych. Warto jednak pamiętać, że prawo dopuszcza realizację kontroli również w siedzibach jednostek PIP. 

Czy PIP musi uprzedzić o kontroli?  

Przepisy wskazują, że inspektorzy pracy nie mają obowiązku informowania podmiotu kontrolowanego o terminie rozpoczęcia procedury, a mogą to zrobić o każdej porze dnia i nocy. W niektórych przypadkach inspektorzy decydują się jednak na poinformowanie o planowanej wizycie - zazwyczaj telefonicznie albo mailowo, co ułatwia przeprowadzenie kontroli. Duże znaczenie ma jednak cel planowanego postępowania. Wcześniejsze poinformowanie sprawia, że pracodawca ma nieco więcej czasu na skompletowanie i uporządkowanie dokumentacji, która będzie wykorzystana przez inspektora. Umożliwia również przygotowanie pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem technicznym. Dodatkowo pracodawca zyskuje czas na upewnienie się, czy każde stanowisko pracy spełnia wymagania określone w przepisach. Dobra praktyka to także zapoznanie się z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, w której wymienione są prawa i obowiązki pracodawcy, a także inspektora pracy.  

Co sprawdza inspektor pracy? 

Kontrola to postępowanie, w trakcie którego inspektor weryfikuje wszystkie kwestie związane z sytuacją prawną osób zatrudnionych. Pod uwagę brane są takie aspekty jak bezpieczeństwo i higiena pracy, legalność zatrudnienia, czas pracy czy wynagrodzenia oraz pozostałe świadczenia wynikających ze stosunku pracy.  

W praktyce podczas kontroli PIP inspektor weryfikuje dokumenty związane z zagadnieniami takimi jak m.in.:  

  • terminowość badań profilaktycznych i szkoleń bhp,  

  • ocena ryzyka zawodowego,  

  • wyposażenie w środki ochrony indywidualnej,  

  • praca w godzinach nadliczbowych, 

  • budowa, przebudowa lub modernizacja oraz uruchomienie zakładu pracy, 

  • plany i rysunki techniczne, dokumentacja techniczna i technologiczna.  

Warto pamiętać, że PIP uwzględnia nie tylko pracowników wykonujących obowiązki w ramach umowy o pracę, ale również na innej podstawie prawnej, np. umów cywilnoprawnych.