Okresowe-BHP.pl Newsroom Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i życie pracowników. W tym celu należy sięgać po najnowsze rozwiązania z dziedziny nauki w tym m.in. ergonomii, psychologii czy medycyny pracy, a także technologii.

Z czego wynikają obowiązki pracodawcy?

Kodeks pracy zawiera zbiór podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązki można znaleźć również w rozporządzeniach, np. rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pod uwagę należy wziąć także przepisy obowiązujące w danej branży.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy wykorzystując rozwiązania oferowane przez naukę oraz technologię.

Obowiązki pracodawcy:

· organizacja pracy pozwalająca na wykonywanie obowiązków w bezpiecznych i higienicznych warunkach,

· zapewnienie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

· wydawanie poleceń usunięcia uchybień i kontrolowanie przebiegu,

· obejmowanie szczególną ochronę osób m.in. kobiet w ciąży, młodocianych, pracowników niepełnosprawnych,

· dbanie o wdrożenie zaleceń społecznego inspektora pracy,

· odpowiadanie na potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,

· dostosowywanie środków nastawionych na poprawę poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,

· dążenie do rozwoju spójnej polityki nastawionej na zapobieganie wypadkom oraz chorobom zawodowym uwzględniając kwestie organizacyjne, techniczne, społeczne i środowiskowe,

· wdrażanie i kontrolowanie postępu wykonania decyzji oraz nakazów organów nadzoru nad warunkami pracy.

Ponoszone przez pracodawcę koszty związane z bezpieczeństwem oraz higieną pracy nie mogą w żadnym stopniu obciążać pracowników.

O czym pracodawca musi poinformować pracownika?

Przepisy zakładają również, że pracodawca musi przekazać osobom zatrudnionym informacje związane z zagrożeniami dla życia i zdrowia dotyczącymi zakładu pracy oraz konkretnego stanowiska. Niezbędne jest również wskazanie, jak należy zachować się w przypadku awarii.

Kolejny element dotyczy podejmowanych działań ochronnych i zapobiegawczych nastawionych na ograniczenie albo eliminację zagrożeń. Do zadań pracodawcy należy również wyznaczenie osób dedykowanych do udzielania pierwszej pomocy oraz działania w przypadku pożaru i ewakuacji pracowników.