Okresowe-BHP.pl Newsroom Kiedy należy urządzić szatnię?
Kiedy należy urządzić szatnię?

Kiedy należy urządzić szatnię?

Szatnia należy do grupy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które pracodawca musi stworzyć w określonych warunkach. Komfortowe pomieszczenie pozwala zatrudnionym na przygotowanie się do wykonywania obowiązków i bezpieczne przechowywanie własnej odzieży. 

Kiedy pracodawca musi urządzić szatnię? 

Pracodawca ma obowiązek urządzić szatnię, jeżeli pracownicy zmieniają odzież do wykonywania codziennych obowiązków na stanowisku. Miejsce nie musi zostać wydzielone, np. w przypadku pracy biurowej.  

Zgodnie z przepisami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy szatnie można podzielić na:  
 

  • szatnie podstawowe - pracownicy przechowują w pomieszczeniach odzież własną, roboczą i środki ochrony indywidualnej,  

  • szatnie odzieży własnej pracowników - dedykowane przechowywaniu odzieży należącej do pracowników, która nie powinna stykać się z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej ze względów higienicznych,  

  • szatnie odzieży roboczej i ochronnej - pracownicy przechowują odzież i obuwie robocze, a także wyznaczone środki ochrony indywidualnej,  

  • szatnie przepustowe - podzielone są na miejsce przeznaczone na odzież własną pracowników, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej, a obie części łączy przepustowy zespół sanitarny z natryskami.  

 

W organizacji powinny zostać przygotowane osobne szatnie dla kobiet i mężczyzn. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy na zmianie pracuje mniej niż 5 osób. We wskazanym wypadku pracodawca zapewnia kabiny przeznaczone do komfortowego przebierania się przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.  

Szatnia pracownicza - przepisy i obowiązki pracodawcy  

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pomieszczenia, a także urządzeń higieniczno-sanitarnych, które odpowiadają specyficznej sytuacji w organizacji pod względem rodzaju, wielkości oraz ilości. Pod uwagę należy wziąć liczbę pracowników, wykorzystywane technologie, a także rodzaj pracy. Pomieszczenia powinny być utrzymane w stanie pozwalającym na bezpieczne i higieniczne użytkowanie.  

Zgodnie z przepisami pomieszczenia powinny zostać zlokalizowane w miejscu nie wymagającym przechodzenia przez obiekty, w których wykorzystywane są substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące.  

Pracodawca musi zapewnić pomieszczenia z odpowiednim oświetleniem, ogrzewaniem i wentylacją stosując się do przepisów. Pod uwagę należy również wziąć wielkość pomieszczenia - nie może być mniejsza niż 2,5 m w świetle poza kilkoma wyjątkami.  

Jak powinna wyglądać szatnia?  

Szatnie powstają w oddzielnych pomieszczeniach. Przepisy przewidują możliwość stworzenia dedykowanego miejsca w piwnicy albo suterenie wyłącznie w sytuacji, gdy przewidziano odpowiednią izolację ścian i podłóg, zabezpieczono przestrzeń przed wilgocią oraz stratami ciepła, zadbano o warunki ewakuacji, a także wentylację mechaniczną podczas korzystania z pomieszczenia przez więcej niż 25 osób. 

Państwowa Inspekcja Pracy przypomina również, że pracodawca powinien stworzyć miejsca siedzące dla minimum 50 proc. pracowników na najliczniejszej zmianie. Dodatkowo szerokość przejścia między dwoma rzędami szaf oraz głównych przejść musi wynosić co najmniej 1,5 m, a szerokość - 1,1 m między rzędami szaf a ścianą. Należy pamiętać także o m.in. minimum czterokrotnej wymianie powietrza na godzinę.