Okresowe-BHP.pl Newsroom Kto płaci za uszkodzenie samochodu służbowego?
Kto płaci za uszkodzenie samochodu służbowego?

Kto płaci za uszkodzenie samochodu służbowego?

Samochód służbowy to dla niektórych pracowników jedno z najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w pracy. Ułatwia podróże do klientów czy przemieszczenie się między oddziałami firmy. Długie godziny za kierownicą zwiększają ryzyko udziału w wypadku, nie tylko z winy pracownika. Kto płaci za uszkodzenie samochodu służbowego? 

 

Warto zwrócić uwagę, że odpowiedzialność za uszkodzenie samochodu służbowego może być uregulowana przez wiele czynników, takich jak umowy, polisy ubezpieczeniowe, wewnętrzne regulacje firmy oraz inne przepisy. Najprostszym przypadkiem jest sytuacja, kiedy do wypadku doszło z winny innego uczestnika ruchu - koszty naprawy pokrywane są z ubezpieczenia sprawcy.  

Stłuczka samochodem służbowym - odpowiedzialność pracownika 

Rozpatrywanie odpowiedzialności za stłuczkę samochodem służbowym należy zacząć od ustalenia przyczyny wypadku.  

Pierwsza sytuacja zakłada, że do zdarzenia doszło poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych - pracownik z własnej winy wyrządził szkodę pracodawcy. Zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy osoba zatrudniona ponosi odpowiedzialność za wypadek. Jak wskazują przepisy pracownik może brać również udział w odpowiedzialności jeżeli do wypadku doszło z nieumyślnej winy.  

Czy pracodawca może obciążyć pracownika za uszkodzenie samochodu? 

Zgodnie z przepisami pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie. Niezbędne jest zachowanie kilku określonych warunków.  

Przede wszystkim mienie musi zostać powierzone w prawidłowy sposób, tzn. wydanie następuje w warunkach pozwalających na zwrot oraz rozliczenie. Pracownik powinien sprawować kontrolę nad mieniem, ale zatrudniający zapewnia w tym celu odpowiednie warunki.  

Z przepisów wynika również, że pracownik wyraził zgodę na powierzenie mienia i ponoszenie odpowiedzialności. Trzeci warunek dotyczy powstania określonej szkody, która dodatkowo zaistniała w wyniku bezprawnego zachowania pracownika, tzn. niedopełnienia powierzonej pieczy. Przepisy zwracają również uwagę na związek między szkodą a zachowaniem pracownika - musi zaistnieć widoczna wina.  

Jeżeli do kolizji doszło z winy pracownika będzie on odpowiadał za poniesione straty tzn. zwrot kosztów naprawy, a w niektórych przypadkach również utraconych korzyści. Na wysokość kwoty wpływa fakt, czy pracodawca wykupił ubezpieczenie AC. W sytuacji, gdy  

pracownik uszkodził samochód służbowy w wyniku nieostrożności, niedbalstwa lub złamania przepisów dotyczących korzystania z pojazdu będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów naprawy, lub ubezpieczenia. W art. 119 Kodeksu pracy pojawia się przepis wskazujący, że wysokość szkody poniesionej przez pracownika nie może być wyższa niż wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia.  

W sytuacji, gdy do zdarzenia nie doszło z winy zatrudnionego jego zadaniem jest udowodnienie i przedstawienie konkretnych argumentów. Natomiast pracodawca udowadnia prawidłowe powierzenie mienia, powstanie szkody oraz wysokość kwoty.