Okresowe-BHP.pl Newsroom Czym jest i kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie?
Czym jest i kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Czym jest i kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie?

Osoby, które ucierpiały w wypadku przy pracy mogą ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Na wysokość świadczenia wpływa m.in. poziom przeciętnego wynagrodzenia obowiązujący w danym momencie.

Kto może dostać jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie może otrzymać osoba ubezpieczona, która doznała długotrwałego albo stałego uszczerbku na zdrowiu. Uprawnienia określa się jednak dopiero po zakończeniu leczenia oraz ewentualnej rehabilitacji.

Decyzja o odszkodowaniu przyznawana jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, który uwzględnia stopień uszczerbku na zdrowiu, a także związek z wypadkiem przy pracy. 

Podstawy wypłaty odszkodowania 

Zgodnie z definicją przedstawioną przez ZUS o stałym uszczerbku na zdrowiu można mówić w sytuacji, gdy doszło do naruszenia sprawności człowieka powodującej upośledzenie czynności organizmu z brakiem rokowania poprawy.

Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu dotyczy wyżej wymienionej sytuacji, ale przez okres wynoszący ponad 6 miesięcy. Możliwa jest poprawa stanu zdrowia. 

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie? 

Wysokość odszkodowania ustala się w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu. ZUS przyznaje odszkodowanie w wysokości 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwoty zaokrągla się do pełnych złotych.

Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań

ZUS podaje aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

1269 zł otrzymuje się za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, a także z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych.

Jeżeli orzeczono całkowitą niezdolność do pracy, a nawet do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, a także w sytuacji, gdy doszło do tego na skutek  pogorszenia się stanu zdrowia rencisty odszkodowanie wynosi 22 212 zł.

Pełną aktualną listę znaleźć można na stronie ZUS. 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego może zostać wykorzystane przez członków rodziny osoby ubezpieczonej. Przysługuje jeżeli osoba zmarła na skutek wypadku przy pracy. W tym przypadku decyzja również zapada na podstawie orzeczenia  lekarza orzecznika ZUS.

Ile może wynieść świadczenie? Kwota zależy od liczby osób mających prawo do odszkodowania, a także stopnia pokrewieństwa z osobą zmarłą.