Okresowe-BHP.pl Newsroom Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?
Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Pracodawca zatrudniający osobę na umowę o pracę musi przestrzegać określonych przepisów Kodeksu pracy. Jedną z uregulowanych kwestii jest wynagrodzenie. Ustalając wysokość należy wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje oraz doświadczenie. Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego?

Minimalne wynagrodzenie za pracę - ile wynosi? 

Pracownik wykonujący obowiązki w ramach umowy o pracę musi otrzymać nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 1 lipca br. wynosi 3600 zł brutto w przypadku pełnego etatu. Ustaleniem wielkości środków zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które składa propozycję Radzie Ministrów. W kolejnym kroku odbywają się konsultacje z Radą Dialogu Społecznego. W 2023 roku nastąpiły dwie podwyżki w stosunku do roku ubiegłego - pierwsza od 1 stycznia, druga od 1 lipca.  

Jeżeli osoba została zatrudniona na część etatu, wysokość minimalnego wynagrodzenia odpowiada kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy w danym miesiącu.  

Zasadnicze wynagrodzenie za pracę - czym jest?  

Zasadnicze wynagrodzenie za pracę to podstawowy składnik wynagrodzenia. Zgodnie z przepisami w wielu przypadkach stanowi jedyny element składający się na zarobki pracownika. To stała kwota pieniędzy, która nie uwzględnia dodatków, premii, nadgodzin czy innych składników wynagrodzenia. Wszystkie wskazane elementy są dodawane do zasadniczego wynagrodzenia, co tworzy pełny zakres płacy. Zasadnicze wynagrodzenie zostaje ustalone przez pracownika oraz pracodawcę i wpisane w umowę o pracę.  

Zasadnicze wynagrodzenie jest istotne, ponieważ na jego podstawie oblicza się wiele składek i opłat, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Stanowi także podstawę do obliczeń związanych z urlopem wypoczynkowym czy zasiłkiem chorobowym. 

Czy wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego? 

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia może różnić się w zależności od branży, stanowiska, umowy o pracę oraz innych czynników. Minimalne wynagrodzenie za pracę jest ustalane przez rząd Polski i określa najniższą dopuszczalną płacę, jaką pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi za pełny etat. Wartość minimalnego wynagrodzenia zmienia się co pewien okres i jest ogłaszana przez władze.   

W sytuacji, gdy wynagrodzenie zasadnicze będzie niższe niż wynagrodzenie minimalne pracodawca ma obowiązek dokonać wyrównania poprzez dodatkowe składniki - premię, dodatek stażowy, dodatek służbowy czy funkcyjny. Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od minimalnego, ale brakującą kwotę należy uzupełnić, co pozwoli na wypłatę środków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto jednak pamiętać, że przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie uwzględnia się nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz dodatku za pracę w porze nocnej i wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie wynagrodzenia zasadniczego na poziomie minimalnego, co pozwala wyeliminować ewentualne nieporozumienia i nieścisłości.