Okresowe-BHP.pl Newsroom Ile kosztuje wypadek przy pracy?
Ile kosztuje wypadek przy pracy?

Ile kosztuje wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy ma negatywny wpływ przede wszystkim na osobę, która ucierpiała w przypadku zdarzenia. Z konsekwencjami muszą jednak mierzyć się pracodawcy, ale również całe społeczeństwo. Ile kosztuje wypadek przy pracy

Wyższe kwoty odszkodowania

Od 1 kwietnia br. weszły w życie wyższe kwoty odszkodowania za wypadki przy pracy. Zgodnie z przepisami odszkodowania obejmują również wypadki przy pracy zdalnej. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. Natomiast w ubiegłym roku było to 1133 zł. W przypadku jednorazowego odszkodowania z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji odszkodowanie wynosi ponad 22 tys zł.

Z wyliczeń przeprowadzonych przez Business Center Club oraz organizację Ayming Polska w 2022 roku wynika, że szacunkowy koszt ciężkiego wypadku przy pracy wynosi nawet 1 mln zł.

Na całkowitą sumę kosztów składają się różne elementy. Pod uwagę należy wziąć również koszty związane z roszczeniami cywilnymi oraz karami administracyjnymi wynoszące nawet 700 tys. zł. Część pracodawców nie wywiązuje się właściwie z procedur dotyczących postępowania powypadkowego, co generuje kolejne obciążenia.

Inny rodzaj kosztów do uwzględniania to wynagrodzenia dla pracowników dotyczące zastępowania nieobecnej osoby. Pracodawcy muszą również liczyć się z faktem, że być może pracownik nie będzie w stanie wrócić na dotychczasowe stanowisko. W przyszłości konieczne może okazać się utworzenie nowego miejsca oraz znaleznie osoby na poprzednie.

Kolejny obszar dotyczy napraw maszyn, urządzeń, a także transportu, prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczeń. Do kosztów zalicza się także starcone surowce, wyroby czy elementy wyposażenia np. maszyn. W niektórych przypadkach pracodawca zmuszony jest do przerwy w produkcji, co przekłada się na spadek wydajności oraz utratę środków.

W przypadku pracy zdalnej wypadki najczęściej pojawiają się w trakcie transportu. Pracodawca musi liczyć się z czasem i kosztami postępowania powypadkowego oraz m.in. nowym planem pracy.

Prawidłowe szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczają ryzyko powstania wypadku, a co z tym idzie ponoszenia kosztów przez pracodawcę i nie tylko.

Koszty ponosi nie tylko pracodawca

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku wypłacono odszkodowania dla ponad 42,6 tys. poszkodowanych, a kwota całkowita wyniosła 293 813,6 tys. zł. W 2023 roku kwota będzie wyższa ze względu na wzrost poszczególnych odszkodowań.

Koszty ponosi więc nie tylko pracownik i pracodawca, ale całe społeczeństwo. Chociaż ZUS nie posiada danych dotyczących liczby osób na zwolnieniach lekarskich związanych z wypadkami przy pracy wielkość grupy ma znaczący wpływ na funkcjonowanie organizacji, ale również całej gospodarki krajowej. Wypadki mają negatywny wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną.

Grupą, która bezpośrednio zmaga się ze skutkami wypadków jest rodzina i bliscy pracownika. Dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w organizacji ma więc duże znaczenie nie tylko w kontekście pojedynczych pracowników i firmy, ale również wielu innych grup - pozostałych zatrudnionych, rodziny czy członków społeczeństwa.