Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Kim jest rzeczoznawca ds. BHP?
30.06.2023

Kim jest rzeczoznawca ds. BHP?

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy to osoba posiadająca uprawnienia pozwalające na wydawanie opinii projektów nowych budynków lub przebudowywanych w całości albo częściowo, jeżeli w obiektach planowane są pomieszczenia pracy. Rzeczoznawca sprawdza, czy spełnione są wymagania związane z ergonomią oraz zgodność z przepisami BHP.

Uprawnienia inspektora pracy. Jakie działania może podjąć?
26.06.2023

Uprawnienia inspektora pracy. Jakie działania może podjąć?

Kontrola inspektora pracy to dla części przedsiębiorców powód do obaw. Jeżeli jednak w codziennej pracy respektowane są wskazane przez regulacje przepisy oraz zasady, kontrola przebiegnie prawidłowo. W niektórych przypadkach inspektor może jednak stwierdzić naruszenie przepisów prawa pracy lub dotyczących legalności zatrudnienia.

Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego?
23.06.2023

Jak często wykonywać ocenę ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma duży wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Regularna identyfikacja i analiza pojawiającego się ryzyka pozwala zminimalizować występowanie wypadków, a także rozwój chorób zawodowych.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg, kompetencje, wymagania
19.06.2023

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - przebieg, kompetencje, wymagania

Państwowa Inspekcja Pracy to organ powołany do kontroli oraz nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy, a przede wszystkim obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że inspektor pracy nie musi uprzedzać pracodawcy o planowanej wizycie, a kontrola może odbyć się w dowolnym dniu o każdej porze.

Jak ocenić obciążenie psychiczne na stanowisku pracy?
16.06.2023

Jak ocenić obciążenie psychiczne na stanowisku pracy?

Pracownik może być narażony na czynniki uciążliwe, czyli mające wpływ na spadek sprawności fizycznej oraz psychicznej. W ramach obciążenia psychicznego na stanowisku pracy wyróżnia się obciążenie umysłu, niedociążenie i przeciążenie percepcyjne, a także obciążenie emocjonalne występujące przede wszystkim w przypadku pracy umysłowej. Jak prawidłowo ocenić stopień obciążenia?

Jak zarządzać czynnikami chemicznymi w miejscu pracy?
12.06.2023

Jak zarządzać czynnikami chemicznymi w miejscu pracy?

Czynniki chemiczne w miejscu pracy należą do grupy, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników. Pojawiają się nie tylko w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale także w wielu innych branżach. Czym są czynniki chemiczne i w jaki sposób można z nich korzystać?

Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?
09.06.2023

Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń bhp. Pierwsze powinno odbyć się jeszcze przed dopuszczeniem do pracy, a kolejne powtarzane w trakcie zatrudnienia. Pracodawca pokrywa koszty szkoleń bhp.

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Przepisy bhp szczegółowo określają, jak powinny wyglądać pomieszczenia pracy. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz utrzymanie obiektów, a także przyległych terenów i elementów wyposażenia w standardzie zgodnym z zasadami bhp.

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?
02.06.2023

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?

Hałas to jeden z popularnych czynników szkodliwych w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę poziom oddziaływania oraz inne warunki może przekształcić się w czynnik niebezpieczny. Do obowiązków pracodawcy należy realizacja pomiarów wielkości hałasu i drgań mechanicznych, a także uwzględnienie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do narażenia na czynniki.