Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie

Dobra atmosfera w pracy ma znaczenie

Dobra atmosfera w pracy przekłada się na motywację oraz satysfakcję z wykonywanych obowiązków. Rolą pracodawcy jest przede wszystkim dbanie o profilaktykę stresu oraz wdrażanie rozwiązań, które przełożą się na pozytywne podejście zatrudnionych.

Jak zarządzać czynnikami chemicznymi w miejscu pracy?
12.06.2023

Jak zarządzać czynnikami chemicznymi w miejscu pracy?

Czynniki chemiczne w miejscu pracy należą do grupy, która może mieć negatywny wpływ na zdrowie, a nawet życie pracowników. Pojawiają się nie tylko w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale także w wielu innych branżach. Czym są czynniki chemiczne i w jaki sposób można z nich korzystać?

Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?
09.06.2023

Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń bhp. Pierwsze powinno odbyć się jeszcze przed dopuszczeniem do pracy, a kolejne powtarzane w trakcie zatrudnienia. Pracodawca pokrywa koszty szkoleń bhp.

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Przepisy bhp szczegółowo określają, jak powinny wyglądać pomieszczenia pracy. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz utrzymanie obiektów, a także przyległych terenów i elementów wyposażenia w standardzie zgodnym z zasadami bhp.

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?
02.06.2023

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?

Hałas to jeden z popularnych czynników szkodliwych w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę poziom oddziaływania oraz inne warunki może przekształcić się w czynnik niebezpieczny. Do obowiązków pracodawcy należy realizacja pomiarów wielkości hałasu i drgań mechanicznych, a także uwzględnienie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do narażenia na czynniki.

Okresowe szkolenie bhp.
29.05.2023

Okresowe szkolenie bhp.

Okresowe szkolenia bhp organizowane są przez pracodawców albo na ich zlecenie przez podmiot zewnętrzny. Realizowane zajęcia powinny być dopasowane do specyfiki konkretnego stanowiska. Zgodnie z przepisami wszystkie szkolenia bhp odbywają są na koszt pracodawcy oraz w trakcie godzin pracy.

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?
26.05.2023

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest dostarczenie odzieży oraz obuwia roboczego w określonych przypadkach. Odpowiednie materiały zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, a w wielu sytuacjach zwiększają również komfort codziennej pracy.

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Wypadek przy pracy- Zabezpieczenie miejsca wypadku

Zarówno szkolenia jak i wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapobieganie urazom i wypadkom przy pracy. Nie wszystkim wypadkom da się jednak zapobiec. Jakie są obowiązki pracodawcy? Jak zabezpieczyć miejsce wypadku?

Wypadek przy pracy- Udzielenie pierwszej pomocy

Wypadek przy pracy- Udzielenie pierwszej pomocy

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, pośród wielu obowiązków pracodawcy pierwszym i najważniejszym jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz podjęcie czynności eliminujących lub minimalizujących zagrożenie.