Okresowe-BHP.pl Newsroom Ochrona kobiety w ciąży – obowiązki pracodawcy
Ochrona kobiety w ciąży – obowiązki pracodawcy

Ochrona kobiety w ciąży – obowiązki pracodawcy

PRACODAWCO, PAMIĘTAJ, ŻE MASZ WIELE OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM KOBIET W CIĄŻY! Kobiety w ciąży nie wolno: - zatrudniać w godzinach nadliczbowych; - zatrudniać w porze nocnej; - zatrudniać w systemie równoważnym czasu pracy powyżej 8 godz. na dobę; - zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy; - delegować poza stałe miejsce pracy.

Wyjątek! 

Za zgodą pracownicy można kobietę w ciąży delegować poza stałe miejsce pracy oraz zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. 

UWAGA! Zatrudniając kobietę w ciąży w porze nocnej na okres jej ciąży, jesteś obowiązany pracodawco zmienić jej rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść ją do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. W razie gdy nie masz takiej możliwości jesteś zobowiązany zwolnić kobietę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

Przykład 

Pracownica pracuje w ruchu ciągłym. Według rozkładu czasu pracy w 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym ma ona do przepracowania dwa dni z przedłużoną do 12 godz. normą czasu pracy. Jeżeli pracownica zatrudniona w ruchu ciągłym jest w ciąży, obejmuje ją ograniczenie dobowej normy czasu pracy. Oznacza to, że nie może ona wykonywać pracy w przedłużonych 

dniówkach, a jej maksymalny dobowy wymiar czasu pracy wynosi 8 godz.  

Za nieprzepracowane godziny w ustalonych dniach zachowa ona jednak prawo do wynagrodzenia. 

Źródło: https://www.pip.gov.pl/ 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to niezmiernie ważny element zarządzania firmą. Przepisy prawa wytyczają jasne kierunki, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracownikom.  

Wdrożenie odpowiednich procedur i regularnych szkoleń BHP jest istotne zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Właściciele firm, zyskują pracowników na lata, a zarobione pieniądze mogą pracować, a nie spłacać kary nakładane przez urzędy. Pracownicy, natomiast potrafią docenić dobre warunki pracy i bezpieczeństwo. 

Odpowiednie szkolenia BHP i bezpieczne warunki pracy, przynoszą zysk wszystkim. 

Szukasz szkoleń BHP dla siebie i swoich pracowników? 

Odwiedź https://szkolenia.okresowe-bhp.pl i wybierz szkolenie BHP dopasowane do Twojej branży. 

Napisz do nas: kontakt@okresowe-bhp.pl 

lub zadzwoń: +48 570 380 181