Okresowe-BHP.pl Newsroom Wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym. Jak skutecznie ograniczyć zagrożenia?
Wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym. Jak skutecznie ograniczyć zagrożenia?

Wypadki przy pracy w przetwórstwie przemysłowym. Jak skutecznie ograniczyć zagrożenia?

Przetwórstwo przemysłowe wyróżnia się wysokim wskaźnikiem wypadkowości, a przedsiębiorcy regularnie mierzą się z wypadkami przy pracy wykluczającymi zatrudnionych z codziennych obowiązków. Do popularnych zagrożeń zalicza się m.in. hałas oraz czynniki mechaniczne. Jak skutecznie zmniejszyć liczbę wypadków? O czym warto pamiętać?

Przetwórstwo przemysłowe - ważny element gospodarki

Przetwórstwo przemysłowe to jeden z trzonów polskiej gospodarki. Do działalności zalicza się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów w ramach nowego wyrobu. Wykorzystywane materiały czy produkty pochodzą z m.in. rolnictwa, leśnictwa, górnictwa czy rybołówstwa. Przetwórstwo przemysłowe tworzą zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki opierające codzienne zadnia o czynniki ludzki, ale również maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym, a także wyrób ręczny oraz wytwarzany i sprzedawany w miejscu produkcji.

Z danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 2389,7 tys. etatów.

Przetwórstwo przemysłowe - wypadki przy pracy

Od lat przetwórstwo przemysłowe pojawia się wśród branż z najwyższym wskaźnikiem wypadkowości, który w 2022 roku wyniósł 7,68. GUS analizuje poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 pracujących. Do obliczenia wskaźnika wykorzystuje się przeciętną liczbę pracujących obliczoną jako średnia arytmetyczna dwóch stanów, tzn. w dniu 31 grudnia roku poprzedniego i 31 grudnia roku bieżącego.

Z danych wynika, że większości wypadków przy pracy można uniknąć. Wśród głównych przyczyn pojawiają się przede wszystkim sytuacje wynikające z niezastosowania się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do najczęstszych powodów urazów zalicza się:

· zderzenie z nieruchomym obiektem,

· uderzenie przez obiekt w ruchu,

· kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym,

· obciążenie psychiczne lub fizyczne,

· uwięzienie, zmiażdżenie.

Jednym z najpopularniejszych czynników związanych ze środowiskiem pracy stwarzającym zagrożenie jest hałas. Z danych GUS przedstawionych w informacji statystycznej Warunki pracy w 2022 r. wynika, że na wskazany czynnik narażeni byli przede

wszystkim pracownicy z branży przetwórstwa przemysłowego. Kolejne statystyki wskazują, że branża dominuje również pod względem zagrożeń związanych z uciążliwością pracy - 59,2 tys. zagrożeń w 2022 roku. GUS wskazał również zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi m.in. pilarkami tarczowymi i taśmowymi, strugarkami, frezarkami, prasami itp. Z danych na 31 grudnia ubiegłego roku wynika, że najwięcej zagrożeń związanych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi dotyczy przetwórstwa przemysłowego - 53,1 tys. zagrożeń.

Jak zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy?

Wielu wypadków przy pracy można uniknąć. Skuteczne wdrożenie i przestrzeganie przepisów bhp minimalizuje ryzyko wystąpienia urazu, a nawet śmierci. Szczegółowa znajomość zagrożeń oraz ryzyk działa na wyobraźnię pracowników i sprawia, że stają się ostrożniejsi równocześnie z rozwagą podchodząc do wykonywanych obowiązków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik powinien rozumieć, dlaczego przestrzeganie konkretnych przepisów ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale i życie.

Dobre szkolenie BHP odpowiada potrzebom branży i stanowiska, a po zakończeniu pracownik czuje się pewnie oraz bezpiecznie. Dużym ułatwieniem zwiększającym skuteczność nauki są nowoczesne rozwiązania. Pracownicy chętniej angażują się w przystępne, ale równocześnie rzetelne przedstawienie materiału. Proces organizacji szkoleń stacjonarnych wymaga czasu, a często również pochłania więcej środków niż pierwotnie planowano.

Platforma e-learningowa www.wstepnebhp.pl zapewnia niższy koszt, łatwy dostęp i brak problemów z organizacją zajęć stacjonarnych. Pracownik może zrealizować szkolenie bez wychodzenia z domu, a pracodawca ma pewność, że zatrudniony otrzymał rzetelne źródło informacji dopasowane do specyfiki konkretnego stanowiska. Nielimitowany dostęp do materiałów online to szybki, bezpieczny i skuteczny sposób na zdobycie wiedzy. W ofercie dostępne są szkolenia wstępne oraz okresowe dedykowane konkretnym branżom.

Kary za brak szkoleń bhp

Zgodnie z przepisami szkolenie bhp musi odbyć każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko. Pracodawca, który nie dopełni formalności musi liczyć się z karą od 1 do nawet 30 tys. zł. Może zostać ukarany nie tylko za nieudostępnienie szkolenia wstępnego dla nowego pracownika, ale również w sytuacji niedopilnowania terminów szkoleń okresowych czy błędów w prowadzonej dokumentacji. Warto pamiętać, że po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego pracodawcy zobowiązani są dopełnić wszystkich formalności w określonym czasie.