Okresowe-BHP.pl Newsroom Co należy zrobić w razie wypadku przy pracy? 8 najważniejszych zasad
Co należy zrobić w razie wypadku przy pracy? 8 najważniejszych zasad

Co należy zrobić w razie wypadku przy pracy? 8 najważniejszych zasad

Wypadki przy pracy zdarzają się niespodziewanie. Warto poznać procedurę postępowania jeszcze zanim dojdzie do zdarzenia. Do obowiązków pracodawcy należy m.in. zadbanie o poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca oraz powołanie zespołu, który wyjaśni okoliczności.

   1.  Pierwsza pomoc dla poszkodowanego

Podstawa to zapewnienie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz wyeliminowanie zagrożenia, np. wyłączenie maszyn. Obowiązkiem pracodawcy jest zadbanie o pracownika, ale również osobę, która nie należy do zespołu, a uległa wypadkowi na terenie organizacji.

   2.  Zabezpieczenie miejsca

Kolejny krok to zabezpieczenie miejsca wypadku, tzn. ograniczenie dostępu innych osób oraz m.in. możliwości uruchomienia sprzętów czy maszyn. Miejsce wypadku powinno odwzorowywać okoliczności, w których ucierpiał pracownik. Brak wprowadzania zmian zwiększy szansę na zrozumienie okoliczności, przebiegu, a także przyczyn. Powrót do pracy i ponowne uruchomienie maszyn i narzędzi będzie możliwe dopiero po uzgodnieniu z inspektorem pracy.

   3. Zgłoszenie do okręgowego inspektora pracy

Do obowiązków pracodawcy należy również zgłoszenie wypadku do okręgowego inspektora pracy, a także prokuratora przede wszystkim jeżeli były to wypadek śmiertelny, ciężki albo zbiorowy. Zgłoszenie można złożyć telefonicznie - najszybciej jak to możliwe.

   4. Powołanie zespołu powypadkowego

Zespół powypadkowy powinien składać się z dwóch osób - pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy. Zadaniem zespołu jest określenie okoliczności oraz przyczyn wypadku. Przepisy przewidują kilka wykluczeń, np. w określonych przypadkach w skład zespołu może zostać włączony pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań związanych z bhp.

   5. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku

Do zadań zespołu należy m.in. dokonania oględzin miejsca wypadku, wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego oraz świadków, zebranie dowodów, np. w formie fotografii. Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przez powołany zespół odbywa się nawet jeżeli związek z pracą jest oczywisty albo wręcz przeciwnie - widoczny jest brak związku z wykonywaną pracą.

   6. Protokół powypadkowy

Zespół przygotowuje protokół powypadkowy będący podstawą do ustalenia uprawnień do świadczeń odszkodowawczych dla poszkodowanego albo członków rodziny. Rolą pracodawcy jest zatwierdzenie protokołu po zapoznaniu się z treścią przez poszkodowanego. Po zatwierdzeniu protokół trwafia do pracownika oraz inspektora pracy.

   7. Rejestracja wypadku i statystyczna karta wypadku GUS

Pracodawcy prowadzą rejestr wypadków przy pracy, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące zdarzeń. Niezbędne jest również uzupełnienie statystycznej karty wypadku GUS.

   8. Profilaktyka

Rolą pracodawcy jest wyciągnięcie wniosków ze zdarzenia i dołożenie starań, żeby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Wybór środków prewencyjnych pozwoli zmniejszyć ryzyko kolejnego wypadku przy pracy, a pod uwagę bierze się środki techniczne eliminujące lub ograniczające zagrożenia u źródła, środki ochrony zbiorowej, środki organizacyjne i proceduralne oraz środki ochrony indywidualnej.