Okresowe-BHP.pl Newsroom Ergonomia w BHP - cele, zasady, rodzaje
Ergonomia w BHP - cele, zasady, rodzaje
03.10.2023

Ergonomia w BHP - cele, zasady, rodzaje

Zrozumienie i stosowanie zasad ergonomii w BHP przyczynia się do poprawy ogólnego zdrowia i efektywności pracowników oraz pozwala obniżyć koszty związane z urazami i absencją chorobową. Konkretne zasady różnią się w zależności od specyfiki pracy oraz stanowiska. 

Co to jest ergonomia w BHP? 

Ergonomia to nauka zajmująca się dostosowywaniem środowiska pracy, narzędzi, sprzętu i zadań do indywidualnych potrzeb i możliwości pracowników w celu minimalizacji ryzyka urazów i schorzeń związanymi z pracą. Ergonomia w zakresie BHP jest ważnym aspektem zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków pracy.  

Głównym celem ergonomii w BHP jest zapewnienie bezpiecznych i efektywnych warunków pracy, które minimalizują ryzyko wystąpienia kontuzji, bólów kręgosłupa, przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego i innych problemów zdrowotnych związanych z pracą. 

Rodzaje ergonomii:  

  • ergonomia fizyczna - obejmuje dostosowanie stanowisk pracy, narzędzi, mebli i sprzętu w taki sposób, aby zminimalizować napięcie mięśni, unikać niezdrowych pozycji ciała i zapewnić wygodę podczas wykonywania zadań, np. regulacja wysokości krzesła i biurka, ułożenie klawiatury i myszki oraz dostosowanie ekranu komputera do oczu pracownika,  

  • ergonomia kognitywna - dotyczy zapewnienie warunków pozwalających na skoncentrowanie się na swojej pracy, unikając błędów wynikających z błędów w projektowaniu zadań lub nadmiernego obciążenia umysłowego, może obejmować odpowiednie szkolenia, jasne procedury i intuicyjne interfejsy użytkownika,  

  • ergonomia organizacyjna - koncentruje się na organizacji pracy, rozkładzie zadań, harmonogramach i innym aspektów zarządzania, które mogą wpływać na zdrowie i efektywność pracowników, obejmuje również aspekty psychospołeczne pracy, takie jak relacje między pracownikami i stres związany z pracą. 

Zasady ergonomii  

Ergonomia w BHP uwzględnia różnice między pracownikami, takie jak wiek, płeć, umiejętności i zdolności fizyczne. Dostosowanie stanowisk pracy i zadań do indywidualnych potrzeb może zwiększyć komfort pracy i obniżyć ryzyko urazów. Przedsiębiorstwa powinny regularnie oceniać ryzyko związanego z ergonomią w miejscu pracy i podejmować odpowiednie kroki w celu eliminacji lub minimalizacji tych ryzyk. Może to obejmować modyfikacje stanowisk pracy, dostosowanie sprzętu, szkolenia pracowników i zarządzanie czasem pracy. Podstawą jest przestrzeganie przepisów i norm określonych w konkretnych dokumentach.  

Zasady ergonomii - przykłady:  

  • Zapewnienie odpowiedniej wysokości krzesła, biurka i ekranu komputera, co pozwala uniknąć niezdrowych pozycji ciała. 

  • Umieszczenie przedmiotów i narzędzi w zasięgu ręki pracownika, aby zminimalizować konieczność nadmiernego skręcania się lub wyciągania. 

  • Wykorzystanie wspomagających mechanizmów, takich jak podnośniki lub dźwignie, co pozwala zmniejszyć obciążenie mięśni. 

  • Szkolenie pracowników w zakresie zasad ergonomii oraz zachęcanie ich do stosowania tych zasad w codziennej pracy. 

  • Rotacja zadań, jeśli to możliwe, aby uniknąć jednostajności i nadmiernego obciążenia jednym zestawem mięśni. 

Ergonomia w BHP to proces ciągłego doskonalenia. Przedsiębiorstwa powinny monitorować skutki podjętych działań i dostosowywać je w miarę potrzeb, aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy dla swoich pracowników.