Okresowe-BHP.pl Newsroom Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?
Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?
26.05.2023

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest dostarczenie odzieży oraz obuwia roboczego w określonych przypadkach. Odpowiednie materiały zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, a w wielu sytuacjach zwiększają również komfort codziennej pracy.

Kiedy pracodawca musi dostarczyć odzież i obuwie?

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek dostarczyć odpowiednią odzież oraz obuwie w dwóch konkretnych przypadkach.

Po pierwsze, gdy odzież własna pracownika może zostać zniszczona albo pobrudzona. Druga sytuacja ma miejsce, kiedy występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chociaż materiały są przekazywane pracownikowi, wciąż stanowią własność przedsiębiorcy. Osoba zatrudniona nie musi płacić ani za odzież ani za buty, ale ma obowiązek dołożyć starań, żeby nie uległy zniszczeniu. Jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy pracownik oddaje przekazane wcześniej materiały. W przypadku zniszczenia z własnej winy musi zwrócić kwotę równą niezamortyzowanej części utraconego lub zniszczonego wyposażenia.

Jeżeli konkretna odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej wymagane są na danym stanowisku, pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez wskazanych materiałów. Niewywiązanie się z przepisów grozi grzywną wynoszącą od 1 do 30 tys. zł.

Zasady dotyczące przydzielania odzieży i obuwia

Rolą pracodawcy jest ustalenie rodzaju przydzielonej odzieży oraz obuwia. Niezbędne jest także przedstawienie okresu użytkowania. Pod uwagę należy wziąć konsultacje z pracownikami. Państwowa Inspekcja Pracy zaleca stworzenie tabel norm przydziału odzieży i obuwia roboczego. Dokument należy włączyć do regulaminu pracy.

Własna odzież w miejscu pracy

Nie zawsze dostarczenie odzieży oraz butów jest konieczne. Pracodawca musi ustalić wykaz stanowisk, na których jest to dopuszczalne. Niezbędne jest również uzyskanie zgody pracownika, a odzież i obuwie pracowników muszą spełniać wymagania bhp.

Wykorzystanie własnej odzieży jest niemożliwe na stanowiskach pracy związanych z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych oraz powodujących intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, a także materiałami biologicznie zakaźnymi.