Okresowe-BHP.pl Newsroom Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?
09.06.2023

Szkolenie wstępne bhp. Jak wygląda i kto powinien uczestniczyć?

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do szkoleń bhp. Pierwsze powinno odbyć się jeszcze przed dopuszczeniem do pracy, a kolejne powtarzane w trakcie zatrudnienia. Pracodawca pokrywa koszty szkoleń bhp.

Szkolenia bhp - dla kogo?

Szkolenie bhp powinien odbyć każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko. Obowiązuje również pracowników młodocianych oraz praktykantów. Jeżeli pracownik wykonuje obowiązki w ramach umowy cywilnoprawnej albo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej decyzja o szkoleniu bhp podejmowana jest na podstawie specyfiki pracy.

Warto również pamiętać, że pracodawca także powinien odbyć szkolenie bhp i posiadać aktualną wiedzę na temat podejmowanych zagadnień.

Szkolenie wstępne nie musi zostać zrealizowane jeżeli pracownik podejmuje zatrudnienie na tym samym stanowisku, które zajmował u pracodawcy przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Czym jest szkolenie wstępne?

Szkolenia wstępne bhp powinno zostać zorganizowane przed rozpoczęciem pracy. W trakcie zajęć pracownik zdobywa wiedzę oraz umiejętności potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Zapoznaje się również z zagrożeniami. Pracownik potwierdza na piśmie, że uczestniczył w szkoleniu.

Jak wygląda szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Instruktaż ogólny to część, podczas której pracownik zapoznaje się z przepisami bhp, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy. Podczas minimum 135 minut omawiane są przepisy zawarte w Kodeksie pracy oraz regulaminach pracodawcy. Zajęcia prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo osoba posiadająca kompetencje oraz realizująca rolę w organizacji.

Kolejna część to instruktaż stanowiskowy dotyczący zagrożeń, sposobów ochrony czy metod bezpiecznego wykonywania pracy na konkretnym stanowisku. Składa się z rozmowy wstępnej z instruktorem, pokazów z objaśnieniami, próbnego wykonywania czynności, a także samodzielnej pracy pod nadzorem instruktora.

Na zakończenie zdobyta wiedza przez pracownika powinna zostać zweryfikowana.