Okresowe-BHP.pl Newsroom Pomieszczenie pracy stałej i czasowej - podobieństwa i różnice 
Pomieszczenie pracy stałej i czasowej - podobieństwa i różnice 
22.09.2023

Pomieszczenie pracy stałej i czasowej - podobieństwa i różnice 

Pomieszczenie pracy stałej i czasowej to miejsca, gdzie pracownicy wykonują codzienne obowiązki. Rolą pracodawcy jest stworzenie przestrzeni w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do specyfiki zadań i panujących warunków.

Pomieszczenie pracy stałej 

Pomieszczenie pracy stałej, zwane również stanowiskiem pracy stałym, to przestrzeń, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe przez większość czasu pracy - zgodnie z przepisami ponad 4 godziny dziennie. To miejsce, w którym ma dostęp do narzędzi, sprzętu i innych niezbędnych zasobów potrzebnych do wykonywania swoich obowiązków. 

Charakterystyka pomieszczenia pracy stałej obejmuje: 

 1. Stałe umiejscowienie - stanowisko pracy stałej zwykle jest przypisane konkretnemu pracownikowi i dostosowane do specyficznych zadań i potrzeb. Pracownik ma wyznaczone miejsce, gdzie wykonuje codzienne obowiązki. 

 1. Wyposażenie i narzędzia - pracownik ma dostęp do wszystkich narzędzi, sprzętu, komputerów, telefonów i innych zasobów niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. 

 1. Organizacja przestrzeni - pomieszczenie pracy stałej powinno być zorganizowane w sposób umożliwiający efektywne wykonywanie zadań obejmując ergonomiczne meble, odpowiednie oświetlenie i inne elementy poprawiające komfort i produktywność pracownika. 

 1. Personalizacja - pracownicy często mają możliwość personalizacji stanowisk pracy, np. poprzez umieszczenie zdjęć rodzinnych, dekoracji czy innych przedmiotów, które tworzą przyjemne i inspirujące otoczenie. 

Warto zaznaczyć, że w dzisiejszym środowisku pracy wiele osób wykonuje obowiązki zdalnie lub korzysta z elastycznych form pracy, co wpływa na definicję tradycyjnego pomieszczenia pracy stałej.  

Pomieszczenie pracy czasowej  

Pomieszczenie pracy czasowej to miejsce, gdzie pracownik spędza w ciągu dnia od 2 do 4 godzin.  

Poza tym pomieszczenia pracy tymczasowej to miejsca, gdzie:  
 

 • pracownicy w ciągu jednej zmiany spędzają łącznie mniej niż 2 godziny, a praca ma charakter dorywczy albo opiera się na krótkotrwałym przebywaniu w wyniku dozoru, konserwacji, utrzymania czystości itp.;  

 • odbywają się procesy technologiczne niepozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków do przebywania bez wykorzystania środków ochrony indywidualnej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy;  

 • prowadzona jest hodowla roślin albo zwierząt.  

Warto pamiętać, że w wymienionych przypadkach pomieszczenia nie są użytkowane na pobyt pracowników. 

Pomieszczenia pracy - najważniejsze wymagania  

W przepisach pojawiają się warunki dotyczące pomieszczeń pracy. Jednym z obowiązków pracodawcy jest utrzymanie porządku oraz czystości, a także przeprowadzenie niezbędnych remontów i konserwacji.  

Pomieszczenia pracy - najważniejsze wymagania:  

 • odpowiadające przepisom bhp - stropy, dachy, ściany pomieszczenia,  

 • odpowiednia powierzchnia i wysokość,  

 • naturalne i sztuczne oświetlenie,  

 • odpowiednia temperatura,  

 • wymiana powietrza,  

 • ochrona przed wilgocią i warunkami atmosferycznymi, a także innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. 

Konkretne wymagania dotyczące pracy mogą się różnić w zależności od stanowiska, branży i firmy.