Okresowe-BHP.pl Newsroom Jak uniknąć stresu w miejscu pracy?
Jak uniknąć stresu w miejscu pracy?
10.07.2023

Jak uniknąć stresu w miejscu pracy?

Stres dotyczy wszystkich pracowników bez względu na branżę czy zajmowane stanowisko. W ramach bezpieczeństwa i higieny pracodawca powinien dbać również o zagadnienia związane z psychiką zatrudnionych. Jedną ze skutecznych metod walki ze stresem jest prewencja. Dobry pracodawca ma świadomość, jak ważne jest dbanie o holistyczny dobrostan pracowników. Każda osoba może inaczej reagować na stres w miejscu pracy, więc ważne jest znalezienie strategii, które najlepiej pasują do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Zarządzanie stresem w pracy

O skutecznym zarządzaniu stresem można mówić w sytuacji, gdy potrzeby i wymagania organizacji oraz pracownika są dopasowane. Pod uwagę bierze się możliwości fizyczne, indywidualne oraz emocjonalne. Zarządzanie stresem powinno obejmować przedsiębiorstwo oraz pracowników. Duże znaczenie ma dopasowanie podejmowanych działań w ramach zarządzania stresem do specyfiki konkretnej organizacji, a nawet poszczególnych pracowników. Zarządzanie stresem powinno trwać ciągle i należeć do procesów zaplanowanych.

Etapy zarządzania stresem w pracy

PIP wyróżnia trzy kroki składające się na skuteczne zarządzanie stresem w pracy.

Pierwszy etap powinien koncentrować się na rozmowach z pracownikami na różnych szczeblach. Rolą pracodawcy jest zbadanie przyczyn stresu poprzez stworzenie możliwości do podzielenia się własną opinią w bezpiecznych i komfortowych warunkach. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie zewnętrznego specjalisty, który pomoże pracownikom otworzyć się stwarzający odpowiednią atmosferę. Znaczenie ma również współpraca z kadrą zarządzającą, związkami zawodowymi, służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznym inspektorem pracy, czy lekarzami zakładowymi.

Aspekty, które należy rozważyć to głównie warunki pracy, satysfakcja z wykonywanych obowiązków oraz poziom stresu na poszczególnych stanowiskach. Na tym etapie przydatne są również dane takie jak liczba dni zwolnień lekarskich udzielonych pracownikom w ostatnim okresie, koszty zastępstw i opieki lekarskiej, wskaźniki produkcji, efektywności i wydajności pracy, liczba wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz ich przyczyn.

Drugi etap dotyczy obiektywnej oceny psychospołecznej warunków pracy. Warto wykorzystać ankiety, listy kontrolne albo wsparcie specjalistów, którzy posiadają narzędzia pomiarowe służące ocenie.

Krok trzeci to podjęcie odpowiednich działań w odniesieniu do uzyskanych wyników. Zestaw środków powinien zależeć m.in. od określonego poziomu stresu. W przypadku niskiego poziomu należy m.in. tak jak dotychczas dbać o psychospołeczne, fizyczne, biologiczne i chemiczne warunki pracy. W przypadku średniego poziomu stresu niezbędne może okazać się poprawianie fizycznych warunków pracy np. dostosowanie oświetlenia. Ciekawym rozwiązaniem w

przypadku wysokiego poziomu stresu może być np. czasowe przeniesienie pracowników doświadczających wysokiego poziomu stresu - za ich zgodą – do mniej obciążającej pracy.

Ostatni etap obejmuje ponowną ocenę psychospołecznych warunków pracy i poziomu stres po wprowadzeniu zmian oraz po określonym czasie.