Okresowe-BHP.pl Newsroom Temperatura w miejscu pracy. Jakie warunki musi zapewnić pracodawca?
Temperatura w miejscu pracy. Jakie warunki musi zapewnić pracodawca?

Temperatura w miejscu pracy. Jakie warunki musi zapewnić pracodawca?

Jednym z obowiązków pracodawcy w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy jest zapewnienie odpowiedniej temperatury. Szczególnie latem i zimą pracownicy zastanawiają się, jakie warunki powinny panować na stanowisku. Na negatywny wpływ wysokich oraz niskich temperatur narażeni są przede wszystkim pracownicy wykonujący zadania na zewnątrz. W niektórych przypadkach pracownik może wstrzymać się od wykonywania zadań.

Temperatura w miejscu pracy - regulacje

Zasady dotyczące temperatury w miejscu pracy reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zalecenia przedstawiane przez Państwową Inspekcję Pracy. Organizacja, która nie wdroży obowiązujących przepisów może otrzymać grzywnę.

Jaka powinna być minimalna temperatura w miejscu pracy?

Zgodnie z przepisami temperatura w pomieszczeniu powinna zostać dopasowana do rodzaju wykonywanej pracy z uwzględnieniem stosowanych metod oraz podejmowanego wysiłku fizycznego. W pomieszczeniu temperatura nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza jeżeli nie występują ograniczenia technologiczne. Z kolei w pomieszczeniach biurowych oraz miejscach wykonywania lekkiej pracy fizycznej temperatura powinna nie spadać poniżej 18 stopni Celsjusza.

Ustawodawcy nie określili maksymalnej temperatury dotyczącej pomieszczeń, gdzie są bardzo wysokie z uwagi na przeprowadzane procesy.

Temperatura w pracy - obowiązki pracodawcy

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania zadań.

Jeżeli temperatura przekracza wskazane normy należy zapewnić ogrzewanie lub chłodzenie, np. źródło klimatyzacji. Pracodawca musi również pamiętać o zapewnieniu okien i świetlików otwieranych w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz na ustawianie części otwieranych w pożądanym położeniu.

W przypadku pracy na zewnątrz stanowiska powinny zostać zorganizowane w taki sposób, żeby zapewnić zatrudnionym ochronę przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych. Zimą należy wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież ochronną, a także przygotować pomieszczenie pozwalające na ogrzanie się oraz zmienienie ubrania.

Jeżeli praca wykonywana jest na zewnątrz przy wysokich temperaturach pracownicy powinni nosić nakrycia głowy, przewiewną odzież z długim rękawem czy odbywać regularne przerwy

w cieniu. Dobrą praktyką jest organizacja pracy w chłodniejszych porach dnia albo skrócenie czasu wykonywania obowiązków.

Warto pamiętać o konieczności zapewnienia napojów, w sytuacji gdy:

· wartość wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

· wartość wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) wynosi powyżej 1 000,

· temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C lub powyżej 25°C (praca na zewnątrz),

· temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C na stanowisku pracy.

Uwzględniając temperaturę napoje powinny być zimne albo gorące.

Zgodnie z przepisami pracownik może wstrzymać się od wykonywania obowiązków jeżeli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem innym.