Newsroom

Okresowe-BHP.pl Newsroom
Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Jak powinno wyglądać pomieszczenie pracy zgodnie z przepisami bhp?

Przepisy bhp szczegółowo określają, jak powinny wyglądać pomieszczenia pracy. Rolą pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków oraz utrzymanie obiektów, a także przyległych terenów i elementów wyposażenia w standardzie zgodnym z zasadami bhp.

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?
02.06.2023

Hałas w miejscu pracy. Jak pracodawca musi chronić pracowników?

Hałas to jeden z popularnych czynników szkodliwych w miejscu pracy. Biorąc pod uwagę poziom oddziaływania oraz inne warunki może przekształcić się w czynnik niebezpieczny. Do obowiązków pracodawcy należy realizacja pomiarów wielkości hałasu i drgań mechanicznych, a także uwzględnienie oceny ryzyka zawodowego w odniesieniu do narażenia na czynniki.

Okresowe szkolenie bhp.
29.05.2023

Okresowe szkolenie bhp.

Okresowe szkolenia bhp organizowane są przez pracodawców albo na ich zlecenie przez podmiot zewnętrzny. Realizowane zajęcia powinny być dopasowane do specyfiki konkretnego stanowiska. Zgodnie z przepisami wszystkie szkolenia bhp odbywają są na koszt pracodawcy oraz w trakcie godzin pracy.

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?
26.05.2023

Odzież i obuwie robocze. Kiedy pracodawca musi dostarczyć materiały?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest dostarczenie odzieży oraz obuwia roboczego w określonych przypadkach. Odpowiednie materiały zapewniają bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, a w wielu sytuacjach zwiększają również komfort codziennej pracy.

Czym są czynniki szkodliwe w miejscu pracy?

Czym są czynniki szkodliwe w miejscu pracy?

Czynniki oddziałujące na pracowników można podzielić na trzy podstawowe grupy - szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne. Wraz ze zmianami poziomu oddziaływania może zmienić się ich klasyfikacja. Pracodawca powinien skutecznie rozpoznać czynniki oraz wprowadzić kroki skupione na ich ograniczeniu albo eliminacji.

Praca podczas upałów. Najważniejsze obowiązki pracodawcy.
22.05.2023

Praca podczas upałów. Najważniejsze obowiązki pracodawcy.

Wysokie temperatury utrudniają wykonywanie niektórych pracowniczych obowiązków. W trakcie upału może spadać stopień koncentracji, a to z kolei wpływa nie tylko na efektywność, ale również bezpieczeństwo. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach w trakcie fali wysokich temperatur?

Środki ochrony indywidualnej. Kiedy są potrzebne i jakie wybrać?
20.05.2023

Środki ochrony indywidualnej. Kiedy są potrzebne i jakie wybrać?

Zgodnie z przepisami prawa pracy zatrudniający ma obowiązek zapewnić środki ochrony indywidualnej. Dopasowanie środków do konkretnego stanowiska pozwala ograniczyć ryzyko związane z określonymi zagrożeniami. Rodzaje środków ustalane są przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami. Prawidłowo dobrane środki nie utrudniają wykonywania codziennych obowiązków, a zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy.

Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
19.05.2023

Najważniejsze prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązki dotyczą nie tylko pracodawców, ale również pracowników. Decydując się na zatrudnienie należy zapewnić pracownikowi dostęp do szkolenia wstępnego z zakresu bhp jeszcze przed dopuszczeniem do pracy.

Kiedy i jak należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Kiedy i jak należy wypełnić statystyczną kartę wypadku?

Uzupełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy należy do obowiązków pracodawcy. Od 1 stycznia 2023 r. dostępny jest nowy formularz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.